Dodatečné zateplení pod krokvemi | Coleman.cz - materiály pro střechy a fasády

Jak provést dodatečné zateplení pod krokvemi?

Datum:10.6.2015

Zvětšování tlouštěk tepelných izolací je dnes samozřejmostí. Staveb, které jsou zatepleny minerální izolací mezi krokvemi je veliké množství. Ne vždy je možné zateplovat nad krokvemi. Krytina je vyhovující, funkční a proto se nabízí možnost zateplovat pouze pod krokvemi. Ne každý si chce ubírat z prostoru pod krokvemi a hledá řešení, které splní tepelné požadavky při minimální tloušťce izolantu.
 
Rádi Vám předáme kontakt na firmu, která vyrábí speciální zateplovací dílce určené pro dodatečné zateplení pod krokvemi.
 
dodatecne zatepleni pod krokvemi 
 
Panel se klade vodorovně přes dvě krokve. Sesadí se do roviny, vruty se nakotví do krokve z vnitřní strany. Případné nerovnosti v místě krokve se vypění PUR pěnou nebo se podklínují. Sendvičový panel s hliníkovou vložkou nevyžaduje parozábranu pod tepelnou izolací. Styk stěny s panelem se parotěsně těsní samolepicí parotěsnou páskou pro styk s OSB deskou a omítkou.
 
Tepelně technické posouzení:
Stávající šikmá střecha s minerální izolací mezi krokvemi o tloušťce 160 mm, krokve 140/160 mm ve vzdálenosti á 1 m.
Prostup tepla U = 0,29 W/m2K

Přidání sendvič. panelu pod krokve o tloušťce PIR izolace 50 mm* tepelnou vodivostí 0,022 W/mK
Prostup tepla U = 0,22 W/m2K*
 
Tloušťka PIR izolace 50 mm odpovídá tloušťce minerální izolace 90 mm.
 
 


Další články

Požadavky na požární bezpečnost střech

Stanovíme si základní pojmy a popíšeme jejich význam. Cílem požární bezpečnosti staveb je zabránit vyšším ztrátám na životech, zdraví osob a majetku než je nezbytně nutné. Stavební objekty proto musí být navrženy tak, aby celý článek

Stanislav Nohavica 13.1.2015

Nosná vložka asfaltových pásů

Kvalita a trvanlivost asfaltového pásu je dána mimo potřebnou kvalitu asfaltů rovněž nosnou vložkou, ta v asfaltovém pásu plní hlavně následující funkce. celý článek

13.1.2015

Okapní plechy - okapnička - a její popis

Využití okapních plechů a podmínky pro jejich navrhování a dimenzování celý článek

Stanislav Nohavica 13.1.2015


+420 571 499 600
info@coleman.cz
          facebook icon   linkedin icon         
 
® Všechna práva vyhrazena Coleman S.I., a.s.