Zelená střecha, její skladba a součásti | Coleman.cz - materiály pro střechy a fasády

Zelená střecha - hydroakumulační a drenážní vrstva

Autor:Stanislav Nohavica Datum:14.1.2015

Zelená střecha je dnes poměrně velice moderním, architekty vyhledávaným a užívaným řešením úpravy střech. Konstrukce zelené střechy je známa již mnoho staletí. Za první známější konstrukci lze považovat visuté zahrady princezny Semiramis v Babylóně - jeden ze sedmi divů světa. Je ovšem smutný fakt, že architekti či projektanti v konstrukci střechy často opomíjejí velmi důležitou vrstvu, bez níž se moderní zelená střecha obejde jen těžko. Jde o hydroakumulační vrstvu či vrstvu hydroakumulační v kombinaci s vrstvou drenážní.
 
 Bez této vrstvy dochází na střechách, jež nejsou uměle zavlažovány (či u vegetačních souvrství, která vyžadují vyšší množství pravidelné zálivky), k přesychání substrátu a hynutí rostlin z nedostatku závlahy. Hlavní funkcí hydroakumulační vrstvy je udržení určitého množství závlahy ve skladbě zelené střechy. Tuto vodu mohou poté rostliny využívat mezi obdobími zalévání či deště. Potřeba vody je závislá na typu použitého ozelenění.
 
Ozelenění můžeme rozdělit na tři typy
  • extenzivní ozelenění s tloušťkou substrátu 6 - 15 cm (např. tráva a skalničky)
  • jednoduché intenzivní ozelenění s tloušťkou substrátu 15 - 30 cm (plazivé dřeviny apod.)
  • intenzivní ozelenění s tloušťkou substrátu nad 30 cm (zakrslé dřeviny, u dřevin typu keříků mohou vegetační vrstvy dosahovat mocnosti i nad 1 m)
 
Pro udržení dostatečného množství vláhy ve skladbě lze použít několik typů hydroakumulačních vrstev. Uveďme si některé.
  • různé typy speciálních nopových fólií a profilovaných plastů (viz obr. 1, 2)
  • materiály vytvořené z polystyrénu (převážně recyklovaného) (viz obr. 3)
  • tvarované pěnové materiály (viz obr. 4)
Obr. 1  Obr. 2  
Obr. 3  Obr. 4 
 
 Některé typy tvoří zároveň i drenážní vrstvu, zejména tvarovky z polystyrénu a nopové fólie. U nopových fólií se jedná o speciální výrobky, které mají horní nopy perforovány a je umožněn odtok přebytečné vody. Kořeny rostlin projdou přes filtrační vrstvu, rostliny samotné však nebudou v převlhčeném prostředí a nezačnou hnít (viz obr. 5).
 
 Obr. 5
 
 
Legenda: 
1 - vegetace 
2 - pěstební substrát 
3 - filtrační vrstva, separační vrstva 
4 - hydroakumulační a drenážní vrstva 
5 - další vrstvy střechy
Občas můžeme na střechách vidět nopovou fólii položenou špatně, tzn. perforované nopy jsou otočeny dolů. Takto nemůže vrstva nopové fólie sloužit jako hydroakumulační vrstva, protože se voda nemá kde udržet.
Převážná část hydroakumulačních výrobků se musí kombinovat s filtrační vrstvou, aby nedošlo k ucpání odtokových perforací či kanálků pěstebním substrátem. Jako filtrační vrstva, položená na hydroakumulační a drenážní vrstvu, může sloužit geotextilie vyšší gramáže, prostorová smyčková rohož apod.
Kvůli dobré funkci zelené střechy s ohledem na estetičnost a zamezení sprašování substrátu při dobré kvalitě vegetačního porostu je nezbytné zahrnout do skladby střechy i vrstvu hydroakumulační. Pokud se chystáte realizovat či navrhnout zelenou střechu, můžete využít služeb našeho poradenství. 
 

Další články

Rhepanol od firmy FDT pouze u Colemanu!

Firma FDT přesouvá své obchodní aktivity ze své české pobočky FDT ČR na své vybrané obchodní partnery v ČR. Stali jsme se tak exkluzivními partnery v České republice pro dodávky materiálu Rhepanol. Tedy Rhepanol - pouze u nás. celý článek

8.10.2014

Nový typ trapézového plechu již v naší nabídce!

Satjam doplnil stávající výrobní zařízení o zcela novou výrobní linku na trapézový plech s označením SAT18 N. celý článek

2.9.2014

Merx má certifikát B Roof (t3)

Pro všechny naše zákazníky pracující s fólií Merx máme skvělou zprávu. Merx prokázal svou velmi dobrou kvalitu a při zkouškách dne 21.5.2014 získal certifikát na klasifikaci střech vystavených působení vnějšího požáru na B ROOF (t3). celý článek

24.6.2014


+420 571 499 600
info@coleman.cz
          facebook icon   linkedin icon         
 
® Všechna práva vyhrazena Coleman S.I., a.s.