Zpracovatelnost střešních fólií z mPVC | Coleman.cz - materiály pro střechy a fasády

Zpracovatelnost střešních fólií z mPVC

Autor:Stanislav Nohavica Datum:14.1.2015

Zpracovatelnost střešních fólií z mPVC
 

Požadavky na podklad u nových střešních plášťů

Podklad hlavní (případně pojistné) hydroizolační vrstvy může být z cementových potěrů nebo betonových mazanin, ze stropních nebo střešních betonových desek či panelů, z ocelových trapézových plechů, z prken nebo desek z materiálů na bázi dřeva, pěnových silikátů, plastů i elastomerů, tuhých desek z minerálních vláken. Může být vlhká, nesmí však na ní být kaluže vody, sníh ani led. Povlaky z fólií bez textilní podložky se na všech podkladech celoplošně podkládají technickou textilií ze syntetických vláken s minimální plošnou hmotností 300 g/m2.
 

Podklad ze stropních nebo střešních prefabrikovaných betonových desek či panelů

 Povrch musí být zbaven ostrých hran a výstupků, styčné spáry se musí vyplnit cementovou maltou. Je lepší, když se horní povrch prefabrikátů upraví vrstvou vyrovnávacího cementového potěru tloušťky minimálně 2 cm.
 

Bednění z prken nebo fošen

Každý prvek se musí před zabudováním po celém svém povrchu opatřit trvalou impregnací proti plísním a hnilobě. Prkna je nutno osazovat na těsný sraz, nejmenší tloušťka prken může být 25 mm. Fóliovou vrstvu je třeba celoplošně podkládat textilií ze syntetických vláken o plošné hmotnosti minimálně 500 g/m2!
 

Požadavky na podklad u sanací

Jako podklad izolace může posloužit s použitím odpovídající separace asfaltová povlaková krytina, plechová krytina hladká, různé stěrkové hmoty, stříkaný polyuretan, staré povlakové krytiny z pryží a plastů, pochozí a pojízdné podkladní vrstvy aj. Ve všech případech je nutno ověřit tahoměrem, zda výtažná síla navržených kotvicích prvků není menší než 600 N. Povrch musí být dostatečně rovný, bez výdutí a větších zvlnění. Všechny větší nerovnosti se musí odstranit. Při sanaci jednoplášťové střechy s asfaltovou vrstvou je třeba asfaltovou izolaci perforovat minimálně pěti otvory průměru 50 mm na 1 m2 střechy (1 % plochy), aby byl umožněn volný únik vodních par přes asfaltovou krytinu a následné odvětrání střešního pláště ventilačními komínky. Požadavky na vlhkosti podkladů jsou stejné jako u podkladů nových střešních plášťů. Pokud se sondou zjistí překročení vlhkostních poměrů v daných podkladech, je nutno realizovat opatření ke snížení vlhkosti dle podkladních vrstev. Podle stupně zavlhčení střechy se obvykle uplatňují 1 až 4 kusy odvětrávacích komínků na každých 100 m2 střešního pláště, v případě potřeby však i více.
 

Pracovní podmínky

Hydroizolační práce s PVC fóliemi lze provádět do nejnižší teploty ovzduší -5 °C. Zkušený izolatér je však schopen pokládat tyto fólie i při nižších teplotách. Jde především o zkušenost a nastavení správné teploty svařovacího přístroje. Spoj musí být v každém případě před započetím svařování suchý. Za teplot pod +5 °C se již doporučuje hydroizolační fólie před rozvinováním předehřát ve vytápěných prostorách co nejblíže místu zpracování. Práce se nesmí provádět za deště a sněžení. Při lepení fólií k podkladu PU-lepidlem platí přísnější podmínky. Tato technologie vyžaduje teplotu minimálně +5 °C, suché počasí a suchý podklad.
 

Další články

Jak správně namontovat střešní vpusť s nástavcem?

Pokud aplikujete vpust na jednoplášťovou střechu, která je tvořena pouze hydroizolací a nosnou konstrukcí bez tepelné izolace, použijete pouze vpust, kterou nasunete na kanalizační potrubí, v němž by mělo být implementováno těsnění. celý článek

Stanislav Nohavica 14.1.2015

Dá se nějakým způsobem urychlit vysychání ploché střechy, když mi zateklo do polystyrenu.

Osazením aeračních komínků sice dosáhnete pozvolného vysychání, zde se ale jedná o horizont let. celý článek

Stanislav Nohavica 14.1.2015


+420 571 499 600
info@coleman.cz
          facebook icon      linkedin icon         
 
® Všechna práva vyhrazena Coleman S.I., a.s.