Pravidelná kontrola střechy

Životnost všech stavebních konstrukcí závisí na kvalitě materiálu a samozřejmě na kvalitě provedení. Na co se ale často zapomíná, je jejich pravidelná kontrola, která může odhalit problémy v prvopočátku, a jejich včasným vyřešením prodloužíme životnost stavby o několik dalších let. Střešní konstrukce nejsou výjimkou.
Norma i zkušenosti našich odborníků doporučují kontrolovat střechu a její konstrukční části minimálně 2krát do roka. Vhodné jsou také mimořádné kontroly po řádění živlů, jako je prudký déšť, bouřka nebo sněhová vánice.
 
Doporučené cykly kontrol vybraných konstrukcí a nutná opatření na uchování jejich životnosti udává norma ČSN 73 1901. Přinášíme je pro Vás v přehledné tabulce.

Doporučené cykly kontrol vybraných konstrukcí

Konstrukční část

Požadovaný stav

Cyklus kontrol (roky)

Povrch střechy Bez nečistot, bez náletové zeleně 0,5
Vtoky Průchozí, chráněné 0,5
Nátěry, nástřiky Souvislé, nepoškozené 1
Hydroizolační vrstva Neporušený povrch, funkční UV ochrana, spoje beze změn 1
Tmelené spáry Pružný tmel bez trhlin, spojený s oběma povrchy 1
Oplechování, lemování Připevněné, těsné spoje 1
Nadstřešní konstrukce Soudržný a hydrofobní povrch, neproniká voda za hydroizolační vrstvu 1
 

Orientační cykly údržby a obnovy vybraných konstrukcí 

Konstrukční část

Jak ztratí svoji funkci

Odhad cyklu obnovy a údržby (roky)

Četnost za celkovou životnost (roky)

Způsob opravy/údržby

Tmelené spáry Trhliny v tmelu, odtržení od některého z povrchů 2 - 3 10 Odstranit tmel, nově zatmelit
Nátěry klempířských prvků Odlupování 3 - 5 4 - 6 Očistit, nové nátěry
Klasické omítky nadstřešních konstrukcí Ztráta soudržnosti, opadávání, odlupování, nasákavost 10 2 Nová omítka
Dlažba na podložkách položená na textilii Zanesení organickým spadem, zápach z tlení, náletová vegetace 5 4 Přeložení dlažby, výměna nebo vyčištění textilie
Spárovací hmota u lepené dlažby Vznik trhlin ve sparách, vydrolení hmoty ze spár 4 5 Provést přespárování
 
 
 
Jak je patrné z tabulky, každá prohlídka střechy by měla začínat kontrolou samotného povrchu střechy. Ten by neměl být znečištěnýneměla by se na něm vyskytovat náletová zeleň.
 
Velmi důležitá je kontrola průchodnosti střešních vtoků a svodů, i zde se můžou nacházet nečistoty. Ty je nutno odstranit, aby nedocházelo k zadržování vody na střeše a případné přetékání na nežádoucích místech, což může způsobit zatékání do střešní konstrukce a tvorbu plísní a map v podstřeší.
 
V návaznosti na možnost zatékání do střešní konstrukce se také kontrolujeme neporušenost povrchu hydroizolační vrstvy, těsnost jejích spojů a také těsnost a připevnění všech lemování.
 
U mechanicky kotvených střech vizuálně zkontrolujeme, zda není někde uvolněno kotvení, u střech přitížených je zase důležitá kontrola podložek pod dlažbou. Tam se často vyskytuje špína a náletová zeleň, která může zapříčinit nerovnost dlažby a následné poškození hydroizolační vrstvy. U střešních konstrukcí, kde jsou protisněhová opatření, popřípadě ventilační hlavice zkontrolujeme jejich funkčnost a případné zanesení nečistotami odstraníme.
 
Z výše uvedených informací je patrné, že kontrola střechy je pro udržení její funkčnosti a dlouhé životnosti velmi důležitá. Na střeše by se měla pohybovat pouze odpovědná, poučená osoba a měla by dbát na svou bezpečnost a na stávající klimatické podmínky. Například není vhodné, aby se kontrola hydroizolační vrstvy z měkčeného PVC prováděla v zimním období či po dešti, kdy hrozí uklouznutí. Popřípadě při kontrole střechy, kde jsou jako hydroizolace použity asfaltové pásy zase není vhodné vstupovat na střechu při vyšších teplotách. Tam hrozí vytvoření stop na pásech a jejich porušení.

Podívejte se na nekvalitní provedení nebo zanedbanou údržbu střešní konstrukce:

 
 vybouleny-asfaltovy-pas.jpg  kontrola_konstrukce_kominu.jpg
Vyboulený asfaltový pás a nakupené nečistoty na ploché střeše.  Použití nekvalitního odvětrávacího komínku.
 
 
 sesuv-snehu-stresni-okno.jpg  nechtena-zelen-na-ploche-strese.jpg
Chybějící protisněhové opatření, které zapříčinilo rychlý sesuv sněhu a porušení střešního okna. Náletová zeleň, která rozrušuje hydroizolační vrstvu.
 
 

Pokud se potřebujete poradit s kontrolou Vaší střechy, či využít služeb odborníka, neváhejte se obrátit na naše Poradenské studio Coleman S.I.

Tato webová stránka používá cookies
Abychom Vám dopřáli co nejlepší používání našeho webu, ukládáme do Vašeho prohlížeče malé soubory - cookies. Ty slouží k tomu, aby se Vám s webem dobře pracovalo, abychom mohli vyhodnocovat jeho návštěvnost a případně Vám usnadnili návrat k nám pomocí přesně cílené reklamy. Podle zákona některé typy cookies můžeme ukládat jen s Vaším souhlasem.