Zateplení šikmé střechy

V případě plánovaného využití podstřešních místností k trvalému obývání je třeba zvážit především komfort prostředí, který si budeme chtít nastavit. Toho docílíme pouze pokud provedeme dostatečné zateplení a zamezíme pronikání vlhkosti z interiéru do střešní skladby. V opačném případě by došlo k rychlému vzniku plísní a až k tzv. „syndromu nemocné budovy“.  
Na druhou stranu však aplikace tepelné izolace a parozábrany není žádná velká věda a např. u rekreačních objektů se dá zvládnout i svépomocí bez větších zkušeností. Důležité je však dodržet pořadí jednotlivých vrstev a jejich tloušťky, případně netypické realizace konzultovat s odborníkem.

RYCHLÝ PŘESUN NA STRÁNCE
 
ZÁKLADNÍ
INFORMACE

 
DOPLŇUJÍCÍ
INFORMACE

 
MONTÁŽNÍ
NÁVOD

 
INSTRUKTÁŽNÍ
VIDEA

 
TECHNICKÉ
LISTY

 
PRODUKTY
CENA/VÝKON

 
 
 

Systém zateplení šikmých střech ISOVER

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Díky kvalitnímu zateplení a ochraně před kondenzací se kromě zajištění zdravého prostředí také zásadně sníží náklady na vytápění objektu a tato opatření zároveň umožní udržení tepelné rovnováhy v obytných místnostech.

Doporučuje se tedy použití produktů vyšší kvality, které zaručí dlouhou životnost celé střešní skladby a budou dostatečně plnit svou funkci. Ověřený a kompaktní je například systém šikmých střech Isover, který zaručuje snadnou pokládku včetně kvalitního provedení spojů a detailů.

Typická skladba

Dodatečné zateplení šikmé střechy
 • Stávající střešní krytina
 • Latě 40x60 mm
 • Kontralatě 40x60 mm
 • Těsnící páska pod kontralatě
 • Pojistná hydroizolace (na bednění/bez bednění)
 • Tepelná izolace mezi krokve – pásy Isover
 • Parobrzda – Isover Vario XtraSafe
 • Dřevěný rošt pro SDK, tl. cca. 60 mm (dle potřeby TI) ​​+ TI – desky Isover
 • Sádrokartonová deska 12,5 mm
Ukázka zateplení podkroví

detail 1 – prostup
 • Isover Vario XtraSafe + lepící páska Isover Vario MultiTape SL
 
 

Detail 2 – napojení na stěnu
 • Isover Vario XtraSafe + těsnící hmota Isover Vario XtraFit
 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Orientační určení potřebné tloušťky tepelné izolace

 
 • Uvedené hodnoty vychází z požadavků ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov - Požadavky
 • V případě výrazného vlivu tepelných mostů se do konstrukcí přidává o cca. 10 % TI navíc
 • Uvedené tloušťky odpovídají návrhovým hodnotám souč. tepelné vodivosti λ = 0,039 W/m*K

Hodnoty součinitele tepelné vodivosti λ pro jednotlivé produkty
 
Isover Domo Plus 
Isover Unirol Plus
Isover Uni     
Isover Unirol Profi     
λ = 0,038 W/m*K
λ = 0,036 W/m*K
λ = 0,038 W/m*K
λ = 0,033 W/m*K

ZOBRAZIT NABÍDKU V E-SHOPU
 

PŘÍSLUŠENSTVÍ POTŘEBNÉ K POKLÁDCE:
Chybí vám některé z vybraného nářadí a nechcete ho kupovat?
PŮJČOVNA NÁŘADÍ
 

MONTÁŽNÍ NÁVOD

Před samotnou montáží je vhodné nejprve prověřit aktuální stav krovu, při zaznamenání zvýšené vlhkosti nechat všechna exponovaná místa dostatečně vyschnout a v případě nutnosti je ošetřit.
S tím také souvisí odhalení zdroje vlhkosti a jako eliminace. Následně je již možné přistoupit k samotné montáži tepelné izolace, parozábrany a podhledu.
 
Zásady pokládky:
 • Vkládaná izolace mezi krokve se pro dostatečnou soudržnost nařeže větší o 1-2 cm
 • Při vkládání izolace je třeba dát pozor na přílišné stlačení, aby nedošlo ke ztrátě tloušťky
 • Modul roštu pro vložení spodní vrstvy izolace se volí dle rozměrů materiálu
 • Po sponkování parotěsné vrstvy se doporučuje všechna tato místa přelepit páskou
 • Spoje parotěsné fólie se řeší vzájemným přesahem 100 mm a následně se přelepí páskou
 • Napojení parobrzdy na stěnu se lepí v přesahu min. 50 mm pomocí speciálního tmelu

Postup montáže

1. Instalace tepelné izolace mezi krokve


 
V případě aplikace materiálu z kamenné izolace není třeba vkládat desku o výrazně větší šířce, a to díky jeho vyšší pevnosti. Postačí přesah např. 0,5 cm. Pevné desky však nedotěsní všechny nerovnosti, což může být určitou nevýhodou.
Skelné pásy naopak díky měkké struktuře dokonale dorovnají každou nerovnost a minimalizují tak vznik tepelných mostů. V tomto případě je však nutné počítat s šířkou o 1-2 cm větší.
           
2. Instalace parotěsné fólie
Následně se pod tepelnou izolaci ze spodní strany krokví aplikuje parotěsná fólie, a to pomocí sponkovačky. Je třeba klást důraz na přelepení všech perforací pomocí pásky Isover Vario XtraTape a slepení všech přesahů, které se překládají o 100 mm. Po řádném provedení včetně všech detailů se dále kotví dřevěný rošt pro spodní vrstvu izolace.
           
3. Provedení prostupu
Při řešení prostupů je nejvhodnější variantou použití samostatného límce z parotěsné fólie, který se následně v daném detailu utěsní pomocí speciální pásky Isover Vario Multitape SL.
           
4. Napojení na stěnu
Napojení na stěnu se provádí nalepením přesahu v šířce min. 50 mm pomocí speciálního tmelu Isover Vario XtraFIt. Tento detail je velmi zásadní pro celkovou funkci parobrzdy a výrazně ovlivňuje životnost celé střechy. 
           
5. Instalace spodní vrstvy tepelné izolace
Izolace pod parobrzou
 
Zbývá doplnění spodní vrstvy TI, která zamezí vzniku systematických tepelných mostů. Pro tyto účely jsou vhodnější desky z kamenné izolace, které lépe drží tvar a umožňují snadnou montáž. Rozteč latí se volí podle typu podhledu.
           
6. Aplikace finálního opláštění
Montáž sádrokartonu
Posledním krokem je jednoduché osazení a přikotvení podhledu, který obvykle tvoří desky SDK (sádrokarton) nebo palubky.


Podrobný montážní návod a řešení jednotlivých detailů naleznete pod následujícím odkazem.

KOMPLETNÍ MONTÁŽNÍ NÁVOD PDF
 

INSTRUKÁŽNÍ VIDEA

Zateplení šikmé střechy

Zateplení šikmé střechy

Instalace parobrzdy Isover Vario

Instalace parobrzdy Isover Vario

Zateplení střechy komplexní návod svépomocí

Zateplení střechy komplexní návod svépomocí

TECHNICKÉ LISTY

 
 

Doporučené produkty poměr cena / výkon

Zde jsme pro vás vybrali ideální produkty pro realizaci. Můžete si je vkládat do košíku našeho e-shopu jeden po druhém a nebo použít tlačítko nakonci a vložit všechny najednou. Následně jen upravíte požadované množství.

 
Vložit vše do košíku
Tato webová stránka používá cookies
Abychom Vám dopřáli co nejlepší používání našeho webu, ukládáme do Vašeho prohlížeče malé soubory - cookies. Ty slouží k tomu, aby se Vám s webem dobře pracovalo, abychom mohli vyhodnocovat jeho návštěvnost a případně Vám usnadnili návrat k nám pomocí přesně cílené reklamy. Podle zákona některé typy cookies můžeme ukládat jen s Vaším souhlasem.