Jak poznám pevnost polystyrenu? Co znamená to číslo za EPS (např. EPS 100 S)?

Toto číslo vyjadřuje pevnost polystyrenu v kilopascalech při desetiprocentním stlačení. To znamená, že deska polystyrenu EPS 100 S o tloušťce 100 mm unese na 1m2 10 tun zatížení, ale dojde přitom k deformaci (ke zmenšení tloušťky o) 10 mm.
 
Poněvadž je tato deformace již poměrně velká, uvádí se rovněž pevnost polystyrenu EPS 100 S při dvouprocentním stlačení, která činí 20 kPa, což představuje deformaci naší desky 2 mm při zatížení 2 t na 1 m2. Čísla vypadají možná obrovská, ale pokud bychom si přepočítali plochu podrážky jedné boty jako 120 x 250 mm, vyjde nám, že při dvouprocentním stlačení můžeme na tuto plochu umístit pouze 60 kg, což jistě není mnoho (a to je ještě plocha boty značně idealizovaná, protože se nedotýkáme celou plochou podrážky, ale pouze větší částí). Proto je také nutné umísťovat jako finální vrstvu tepelné izolace EPS 100 S a nikoliv EPS 70 S (jak se občas děje), neboť únosnost tohoto polystyrenu (EPS 70 S) je, jak již samotné značení napovídá, o 1/3 nižší než u EPS 100 S.
Tento web využívá cookies pro Vaši pohodlnější práci. Primárně za účelem zkvalitnění obsahu a vyhodnocením nejnavštěvovanějších článků.
Měření webu nám dává zpětnou vazbu o vaší spokojenosti s naším obsahem.

Kliknutím na "souhlasím" uzavřete tuto lištu.