Jak poznám pevnost polystyrenu? Co znamená to číslo za EPS (např. EPS 100 S)?

Toto číslo vyjadřuje pevnost polystyrenu v kilopascalech při desetiprocentním stlačení. To znamená, že deska polystyrenu EPS 100 S o tloušťce 100 mm unese na 1m2 10 tun zatížení, ale dojde přitom k deformaci (ke zmenšení tloušťky o) 10 mm.
 
Poněvadž je tato deformace již poměrně velká, uvádí se rovněž pevnost polystyrenu EPS 100 S při dvouprocentním stlačení, která činí 20 kPa, což představuje deformaci naší desky 2 mm při zatížení 2 t na 1 m2. Čísla vypadají možná obrovská, ale pokud bychom si přepočítali plochu podrážky jedné boty jako 120 x 250 mm, vyjde nám, že při dvouprocentním stlačení můžeme na tuto plochu umístit pouze 60 kg, což jistě není mnoho (a to je ještě plocha boty značně idealizovaná, protože se nedotýkáme celou plochou podrážky, ale pouze větší částí). Proto je také nutné umísťovat jako finální vrstvu tepelné izolace EPS 100 S a nikoliv EPS 70 S (jak se občas děje), neboť únosnost tohoto polystyrenu (EPS 70 S) je, jak již samotné značení napovídá, o 1/3 nižší než u EPS 100 S.
Tato webová stránka používá cookies
Abychom Vám dopřáli co nejlepší používání našeho webu, ukládáme do Vašeho prohlížeče malé soubory - cookies. Ty slouží k tomu, aby se Vám s webem dobře pracovalo, abychom mohli vyhodnocovat jeho návštěvnost a případně Vám usnadnili návrat k nám pomocí přesně cílené reklamy. Podle zákona některé typy cookies můžeme ukládat jen s Vaším souhlasem.