Jak provést dodatečné zateplení pod krokvemi?

Zvětšování tlouštěk tepelných izolací je dnes samozřejmostí a staveb, které jsou zatepleny minerální izolací mezi krokvemi je veliké množství. Vždy se však nenabízí možnost zateplovat nad krokvemi. Krytina je vyhovující, funkční, a proto je možné zateplovat pod krokvemi. Ne každý si ale chce ubírat z prostoru pod krokvemi a hledá řešení, které splní tepelné požadavky při minimální tloušťce izolantu.
 
Rádi Vám předáme kontakt na firmu, která vyrábí speciální zateplovací dílce určené pro dodatečné zateplení pod krokvemi.

Dodatecne_zatepleni_pod_krovemi.jpg 

Panel se klade vodorovně přes dvě krokve. Sesadí se do roviny, vruty se nakotví do krokve z vnitřní strany. Případné nerovnosti v místě krokve se vypění PUR pěnou nebo se podklínují. Sendvičový panel s hliníkovou vložkou nevyžaduje parozábranu pod tepelnou izolací. Styk stěny s panelem se parotěsně těsní samolepicí parotěsnou páskou pro styk s OSB deskou a omítkou.

Tepelně technické posouzení:

Stávající šikmá střecha s minerální izolací mezi krokvemi o tloušťce 160 mm, krokve 140/160 mm ve vzdálenosti á 1 m.

Prostup tepla U = 0,29 W/m2K

přidání sendvičového panelu pod krokve o tloušťce PIR izolace 50 mm* tepelnou vodivostí 0,022 W/mK
 
Prostup tepla U = 0,22 W/m2K*
 
*Tloušťka PIR izolace 50 mm odpovídá tloušťce minerální izolace 90 mm.
 
 
Požadavky
ČSN 73 0540
Součinitel prostupu tepla UN
[W/(m2·K)]
Druh konstrukce Požadovaná hodnota
UN20
Doporučená
hodnota NED
Urec20
Doporučená pro pasiv. Domy
Upas20
Plochá a šikmá střecha se sklonem < 45° 0,24 0,16 0,15 0,10
Šikmá střecha se sklonem > 45° 0,30 0,20 0,18 0,12
 
Tato webová stránka používá cookies
Abychom Vám dopřáli co nejlepší používání našeho webu, ukládáme do Vašeho prohlížeče malé soubory - cookies. Ty slouží k tomu, aby se Vám s webem dobře pracovalo, abychom mohli vyhodnocovat jeho návštěvnost a případně Vám usnadnili návrat k nám pomocí přesně cílené reklamy. Podle zákona některé typy cookies můžeme ukládat jen s Vaším souhlasem.