Jaké jsou typy šikmých střech?

Střecha je z hlediska toho, co od domova očekáváme, jednou z nejdůležitějších konstrukcí, protože chrání obyvatele před srážkami a sluncem. Střechu můžeme dělit dle různých kritérií. 
 
Rozdělení střech z pohledu počtu plášťů:
  • Jednoplášťová střecha je střešní konstrukce oddělující vnitřní prostředí od vnějšího jedním pláštěm. Plášť se skládá z několika druhů materiálu na sebe navzájem přiléhajících a plnících přesně vymezenou funkci.
  • Víceplášťová střecha je střešní konstrukce oddělující vnitřní prostředí od vnějšího dvěma a více střešními plášti, které jsou od sebe odděleny vzduchovou vrstvou. Každý plášť pak plní přesně vymezenou funkci. 
Rozdělení střech podle sklonu:
  • střechy ploché se sklonem do 5º
  • střechy šikmé se sklonem 5º- 45º
  • střechy strmé se sklonem nad 45º

TYPY ŠIKMÝCH STŘECH PODLE TVARU

 sedlová střecha  pultová střecha  valbová střecha  polovalbová střecha
       
 
mansardová střecha  stanová střecha  pilová střecha
     

Velká část střešních konstrukcí je kombinací výše uvedených typů.

 

VÝHODY A NEVÝHODY ŠIKMÝCH STŘECH

+    dobrá odolnost vůči povětrnostním vlivům – rychlejší odtok srážek
+    získání většího prostoru při opticky nižší stavbě
+    vzniklý prostor mezi nosnou konstrukcí stropu a střechou lze využívat jako obytné podkroví
+    široké možnosti při výběru střešní krytiny

-    problematické osvětlení a větrání
-    při neodborné realizaci může vzniknout kondenzace vodní páry na dřevěné konstrukci
-    často vznikající téměř neřešitelné tepelné mosty u střešních oken
-    požární bezpečnost
Tato webová stránka používá cookies
Abychom Vám dopřáli co nejlepší používání našeho webu, ukládáme do Vašeho prohlížeče malé soubory - cookies. Ty slouží k tomu, aby se Vám s webem dobře pracovalo, abychom mohli vyhodnocovat jeho návštěvnost a případně Vám usnadnili návrat k nám pomocí přesně cílené reklamy. Podle zákona některé typy cookies můžeme ukládat jen s Vaším souhlasem.