Jaký přesah by měl mít plech přes konstrukci atiky?

Jaký přesah by měl mít podle normy atikový plech přes konstrukci atiky dovnitř ploché střechy, pokud zatahuji asfaltové pásy pod atikový plech?
 
V normě ČSN 73 3610 na straně 78 jsou uvedeny způsoby oplechování atik ploché střechy a ve Vašem případě norma předepisuje přesah 30 mm v rovině atikového plechu. Tato délka v sobě nezahrnuje okapový nos, ten norma předepisuje 25 mm dlouhý. Sklon oplechování atiky by měl být větší nebo roven 3°. 
Tento web využívá cookies pro Vaši pohodlnější práci. Primárně za účelem zkvalitnění obsahu a vyhodnocením nejnavštěvovanějších článků.
Měření webu nám dává zpětnou vazbu o vaší spokojenosti s naším obsahem.

Kliknutím na "souhlasím" uzavřete tuto lištu.