Jaký přesah by měl mít plech přes konstrukci atiky?

Jaký přesah by měl mít podle normy atikový plech přes konstrukci atiky dovnitř ploché střechy, pokud zatahuji asfaltové pásy pod atikový plech?
 
V normě ČSN 73 3610 na straně 78 jsou uvedeny způsoby oplechování atik ploché střechy a ve Vašem případě norma předepisuje přesah 30 mm v rovině atikového plechu. Tato délka v sobě nezahrnuje okapový nos, ten norma předepisuje 25 mm dlouhý. Sklon oplechování atiky by měl být větší nebo roven 3°. 
Tato webová stránka používá cookies
Abychom Vám dopřáli co nejlepší používání našeho webu, ukládáme do Vašeho prohlížeče malé soubory - cookies. Ty slouží k tomu, aby se Vám s webem dobře pracovalo, abychom mohli vyhodnocovat jeho návštěvnost a případně Vám usnadnili návrat k nám pomocí přesně cílené reklamy. Podle zákona některé typy cookies můžeme ukládat jen s Vaším souhlasem.