Je rozdíl ve funkci černého Gumoasfaltu SA12 a červeného Gumoasfaltu SA23?

Není. Výrobce udává, že Gumoasfalt SA23 je barevná ochrana hydroizolačních vrstev. Proto není vhodné provádět např. 2x nátěr Gumoasfalt SA23 v domnění, že nám tato úprava dobře obnoví hydroizolační schopnost střechy. Pokud se chystáte k opravě takové krytiny, jak píšete, je vhodný tento postup.

Na stávající hydroizolační pás aplikujte penetraci Penetral ALP v jedné vrstvě se spotřebou 0,3 kg/m2. Na takto penetrovaný podklad proveďte 2x nátěr Gumoasfalt SA12 (2 x 0,75 kg/m2) a nakonec 1x ochranný nátěr SA23 (0,75 kg/m2). Tvoří-li se na stávající střeše vytrvalé louže, doporučuje se místo SA23 (který neuzavře dokonale podkladní vrstvy a při dlouhodobém zatížení vodou může docházet k bobtnání nátěrových hmot) kombinace 1 x Renolak ALN a ochranný nátěr Reflexol. Jestliže se ale podíváte na kvantum práce a množství spotřebovaného materiálu, stojí za to uvažovat o aplikaci souvrství asfaltových pásů.
Tento web využívá cookies pro Vaši pohodlnější práci. Primárně za účelem zkvalitnění obsahu a vyhodnocením nejnavštěvovanějších článků.
Měření webu nám dává zpětnou vazbu o vaší spokojenosti s naším obsahem.

Kliknutím na "souhlasím" uzavřete tuto lištu.