Kdy vyměnit krov a kdy ne?

Kdy-vymenit-krov.jpgPřed samotným zahájením rekonstrukce nosné konstrukce střechy je nejdůležitější prozkoumání stavu dané konstrukce odborníkem. Podle následného zjištění technického stavu nosných dřevěných prvků, jejich spojů a zjištění proveditelnosti potřebných oprav jak z hlediska technického tak ekonomického se určí, zda bude výhodnější krov rekonstruovat, nebo vyměnit za nový. Životnost krovu závisí především na kvalitě materiálu a provedené práce. Ke snížení životnosti může dojít také díky působení vody a následné přítomnosti mikroorganismů. Proto je důležité nosnou konstrukci často kontrolovat a udržovat.
 
Nejčastější  příčiny poruchy krovů:
  • působení vlhkosti, zdaleka největší nepřítel dřevěné nosné střešní konstrukce je voda, která zatéká do konstrukce a tesařských spojů, kde způsobuje hnilobu, následné vysychání způsobí praskliny a také vytváří ideální prostředí pro množení dřevokazného hmyzu a hub
  • působení kondenzující vlhkosti na dřevěných prvcích
  • velké zatížení působící na nosnou konstrukci a nevhodně zvolený dřevěný materiál, často se vyskytuje u rekonstrukcí. 


MOŽNOSTI OPRAV PORUŠENÝCH KROVŮ

Působení vlhkosti a následné napadení dřevokazným hmyzem a houbami
Jedná se o nejčastější příčinu poruch dřevěných nosných konstrukcí.
Sanace takové konstrukce může být provedena sterilizačním ohřevem, kdy se ohřívá vzduch v půdním prostoru na
80º-90º po dobu až 8 hodin. Další možností je sterilizace toxickými plyny nebo pomocí UV záření.
Další možností je výměna případně zesílení napadené části, výměna prvku za identický je nejvhodnějším řešením, jde aplikovat na jakékoliv prvky, ovšem u prvků se skrytými spoji jde o složité řešení, tam se častěji nahrazuje pouze část prvku za prvek nový, totožných vlastností a rozměrů. Spoje mezi původním a novým prvkem jsou realizovány pomocí přeplátování a zajištěny svorníky, u velmi namáhaných prvků se spoje doplňují hmoždíky BULLDOG.
Novodobějším a velmi kvalitním řešením je také slepení staré a nové části speciálními pryskyřicemi nebo zalisování čelních srazů ocelovými spojkami GANG-NAIL.
 
Pokud nám nejde o estetický vzhled můžeme na zesílení a zvětšení únosnosti použít dřevěné nebo ocelové příložky.
           
Jako preventivní opatření je dobré provést chemickou ochranu prvků, která má ovšem životnost jen 5 let a je nutné jí opakovat.
Tvarové změny prvků střešní konstrukce od velkého zatížení nebo nevhodně použitého dřeva
  
Tvarové změny způsobující nadměrný průhyb, rozjíždění a vychýlení celé konstrukce vznikají především díky použití nedostatečně kvalitního a vyschlého dřeva, špatným návrhem nebo realizací jednotlivých prvků či celé konstrukce, nově vzniklým zatížením, s kterým se při návrhu nepočítalo, například při výměně krytiny za těžší, a v neposlední řadě neodbornými zásahy do nosné konstrukce.
 
Oprava nadměrného průhybu se dá řešit odstraněním vnějšího zatížení, které ho způsobuje (výměna střešní krytiny), výměnou celého prvku za nový větší dimenze, zesílení kritického místa prvku dřevěnými nebo ocelovými příložkami, podepřením nebo přidáním dalšího prvku, který zmenší plochu pro přenášení zatížení. 
 
Rozjíždění konstrukce krovu je nejčastěji způsobena špatným nebo úplně chybějícím kotvením v příčném směru a projevuje se u vaznic a pozednic. Sanace se provádí dodatečným zakotvením a stažením k jinému nosnému prvku, popřípadě přidáním dalšího, totožného prvku, který zlepší únosnost. 
KDY KROV VYMĚNIT A KDY NE
 
Při prvotní kontrole je důležité zkontrolovat zhlaví prvků nosné konstrukce, jejich spojení a další místa, kde hrozí zatékání do konstrukce a které jsou špatně větrané.
Pokud do střechy nezatékalo, prvky konstrukce nejsou shnilé ani napadené organismy a prvotní kontrola neukázala žádné porušení, stačí ve většině případů pouze vyměnit latě a může nám krov sloužit ještě spoustu let.
 
Není potřeba měnit starý krov za nový jen proto že je starý, popraskaný, zašedlý nebo křivý. Stejně tak není nic špatného na zvlněném hřebeni. Důležité ovšem je aby zbytečně nedocházelo k neodborným stavebním zásahům do konstrukce bez konzultace s odborníkem, takovýto zásah by mohl konstrukci nenávratně porušit.
 
K radikální výměně celé konstrukce se přistupuje pouze ve velmi pokročilém stádiu destruktivního napadení krovu.
 

Pro případné další informace či zájem o radu pomoc se neváhejte obrátit na naše Poradenské studio

PŘEJÍT NA PORADENSKÉ STUDIO
Tato webová stránka používá cookies
Abychom Vám dopřáli co nejlepší používání našeho webu, ukládáme do Vašeho prohlížeče malé soubory - cookies. Ty slouží k tomu, aby se Vám s webem dobře pracovalo, abychom mohli vyhodnocovat jeho návštěvnost a případně Vám usnadnili návrat k nám pomocí přesně cílené reklamy. Podle zákona některé typy cookies můžeme ukládat jen s Vaším souhlasem.