Ne/Správná aplikace kašírovaného polystyrenu

Jak to vypadá, když se nedodrží pravidla aplikace prvních hydroizolačních vrstev na tepelné izolace z polystyrenu? Ukážeme Vám jeden odstrašující případ z praxe i s návrhem řešení, které jsme pro realizační firmu vypracovali.
  
Střecha, na které jsme byli posoudit možnost rekonstrukce již na první pohled poukazovala na vzniklý problém. Spoje vodorovně se žlabem byly mírně propadlé a kolmo na ně zhruba co 1-2 m vystupovala horní vrstva hydroizolace nad rovinu střechy. Čím tyto deformace vznikly?
 
degradace1-(1).jpg   degradace2.jpg   degradace3.jpg 

Troufáme si tvrdit, že na této střeše hrálo roli několik faktorů.

Prvním bylo nesprávné spojování přesahů na deskách kašírovaného polystyrenu. Podle toho, jak byly velké mezery mezi jednotlivými řadami desek z EPS bylo ke spojování přesahů užito obyčejného ručního hořáku a spoj nebyl proti zašlehnutí nijak chráněn. Tím došlo už v prvních chvílích pokládky ke znehodnocení snahy projektanta vytvořit celistvou vrstvu tepelné izolace. Vznik tepelných mostů je poté předpokladem ke tvorbě kondenzátu v konstrukci.

Jaké by bylo správné řešení?
  • Pokud by realizační firma užila švového hořáku, k tomuto problému by jistě nedošlo. Vzhledem k zasažené ploše se investice do hořáku zamezující zašlehnutí - 7300,- Kč zdá být více než únosná.


Druhým faktorem byla (za předpokladu, že byl použit stabilizovaný polystyren, což by měla být samozřejmost a odpadá tím možnost samovolných rozměrových změn), volba pásu nakašírovaného na polystyren spolu s vysokou teplotou při aplikaci dalších hydroizolačních vrstev. Jednoduše řečeno, polystyren se při vysoké teplotě pod nakašírovaným pásem smrštil, a to přispělo ke vzniku ostrých vzdutí kolmo na mezistřeší žlab. Zde sehrála roli i zkušenost izolatéra, který zřejmě neodhadl intenzitu plamene při aplikaci další vrstvy hydroizolačního souvrství. Pro tento argument svědčí fakt, že ze tří střech na sebe navazujících je pouze krajní zasažena tímto typem poškození. Jinak řečeno, firma se zde asi učila.
 
Jaké by bylo správné řešení?
Návrh rekonstrukce byl vzhledem k finančnímu limitu nastíněn ve dvou variantách.
  • První, úplná a nejefektivnější - plnoplošná oprava jednovrstvým hydroizolačním kotveným systémem s pásem Roofspecial Monofix S5-25 přírodní. Ten v kotvené variantě nebude ovlivněn degradací podkladních vrstev, a proto je nejlepším finančně přístupným řešením. Při této i následné variantě je navrženo doplnění tepelné izolace v poškozených místech.
  • Druhá varianta - lokální - doplnění tepelné izolace v propadech, prořezání vzdutí a na prořezané místo aplikace pásu Monofix s tím, že přes poškozené a prořezané místo bude volně položen jako separace přířez pásu V13, aby bylo následně dobře využito tažnosti Pásu Roofspecial Monofix. S5-25 přírodní. Pro realizační firmy, které s námi spolupracují nabízíme zaškolení s materiálem Polyroof přímo na střeše.
Tato webová stránka používá cookies
Abychom Vám dopřáli co nejlepší používání našeho webu, ukládáme do Vašeho prohlížeče malé soubory - cookies. Ty slouží k tomu, aby se Vám s webem dobře pracovalo, abychom mohli vyhodnocovat jeho návštěvnost a případně Vám usnadnili návrat k nám pomocí přesně cílené reklamy. Podle zákona některé typy cookies můžeme ukládat jen s Vaším souhlasem.