Nosná vložka asfaltových pásů

Kvalita a trvanlivost asfaltového pásu je dána jak potřebnou kvalitou, tak rovněž nosnou vložkou, ta v asfaltovém pásu plní zejména následující funkce
 • ovlivňuje prostorovou stabilitu při výrobě i vlastní pokládce
 • ovlivňuje difúzní propustnost pásu 
 • ovlivňuje pevnost a průtažnost pásu
 • ovlivňuje způsob natavování pásu 
 • ovlivňuje protipožární vlastnosti pásu 
 • ovlivňuje trvanlivost asfaltového pásu 
Jedná se o skleněné vlákno ve formě rohože (nižší pevnost) a tkaniny (vysoká pevnost). Syntetické nosné vložky jsou zastoupeny polyesterovou rohoží z nekonečného vlákna a krátkého vlákna a jejich předností je pružné chování. 
Skelná rohož jsou vlastně náhodně směrovaná vlákna. Obecně má tak nižší pevnost než skelná tkanina. Skelná tkanina je tvořena z vzájemně orientovaných a spojených vláken. (přepočet z N/50 mm na kNm-1 se provede přenásobením součinitelem 0,02).
Polyesterová rohož - ve výrobě se nekonečné vlákno spřádá a tvoří rohož, která se propichuje a vyztužuje pojivem.
 
 Typ vložky  Pevnost (kNm-1)  Tažnost (%)
 Skel. rouno (rohož)  4-8  2-4
 Skelná tkanina  20-25  2-4
 PES rohož  12-29*  30-60
 PES tkanina  do 20  do 20
 Spřažená  až 32  30-50
 *výjimečně dosažená hodnota
 
asfaltovy_pas-(1).jpg 
 • U každé vyráběné nosné vložky je vlákno složkou, která zabezpečuje pevnost. Pojivo je složkou, zajišťující soudržnost a tvar nosné vložky. 
 • V každém případě jde o materiály, které mají v asfaltovém pásu odlišné funkce a odlišují se i materiálovými charakteristikami a z toho vyplývá, že celková pružnost a pevnost jako parametr nosné vložky je dána oběma složkami. 
 • Vlákna, která jsou zastoupená v nosné vložce tvoří převážně nespojitou fázi stmelenou pružným pojivem. Při zatížení se napětí začne projevovat na pojivu, které se elasticky deformuje a teprve potom se napětí přenáší do jednotlivých vláken nosné vložky. 
 • Hmotnost používaných nosných vložek je od 50 do 250 g/m2 a ojediněle až 350 g/m2. 
 • Kombinovaná nosná vložka vznikne použitím dvou nebo tří vložek - spřažená neboli kompozitní. Spojení je dosaženo pomocí adhezních prostředků (lepidel) nebo tepelným lisováním. Kombinací materiálu spřažené nosné vložky může být několik. Nejčastěji se jedná o polyesterovou rohož se síťkou ze skleněných vláken nebo sendvič ze skleněných vláken mezi dvěma polyesterovými rohožemi. 
asfaltovy_pas2.jpg
 • V rámci normy UEAtc je povoleno všeobecně smrštění volně položeného asfaltového modifikovaného pásu do 0,5 %, mechanicky kotvené jednovrstvé asfaltové povlakové krytiny do 0,3 %. Evropská a zároveň česká norma ČSN EN 1107-1 připouštějí smrštění v procentech nebo desetinách procent, které však musí stanovit příslušný výrobce ve svých technických podmínkách (do 0,6 %).
 • Podle připravované ASTM D5147 pro dosažení skutečné spolehlivosti a trvanlivosti a pro plné využití vlastnosti asfaltového pásu se nezávazně pro mechanicky kotvené a studenými aplikacemi (lepením do studeného asfaltu či polyuretanového lepidla) plnoplošně lepené jednovrstvé systémy doporučuje maximální volné smrštění asfaltového pásu v hodnotě 0,15 - 0,20 %.
 • Zpracované Standardy modifikovaných asfaltových pásů jsou však daleko (proti normě UEAtc) přísnější a považují za maximální hodnotu volného smrštění 0,1 % délky (např. pro pás délky 7,5 m to je maximálně 7,5 mm).

Rozměrové změny asfaltových pásů je možné rozdělit na změny, které souvisí s tepelnou roztažností a dotvarováním. Objemové změny inicializují nebo podporují:

 • Použití asfaltů, které mají nižší teplotu měknutí kolem 80°C, pro penetrační i obalové vrstvy (většina oxidovaných asfaltů). Vlastnosti těchto asfaltů umožňují prokluz vrstev.
 • Degradací vlastností vrchní a spodní vrstvy pásu, které jsou z modifikovaných asfaltů, které vykazují zrychlenou degradaci - rozpad modifikátoru. Tyto asfalty ztrácejí elastické vlastnosti a tvrdnou. Vzniká kluzná vrstva mezi nimi a střední vrstvou z oxidovaného asfaltu, kterým je penetrována nosná vložka. Tím je opět umožněn prokluz.
 • Použití asfaltů, které obsahují větší množství těkavých složek - po jejich migraci dochází ke zmenšení objemu hmoty a opět ke smrštění, zmenšení asfaltového pásu.
Tato webová stránka používá cookies
Abychom Vám dopřáli co nejlepší používání našeho webu, ukládáme do Vašeho prohlížeče malé soubory - cookies. Ty slouží k tomu, aby se Vám s webem dobře pracovalo, abychom mohli vyhodnocovat jeho návštěvnost a případně Vám usnadnili návrat k nám pomocí přesně cílené reklamy. Podle zákona některé typy cookies můžeme ukládat jen s Vaším souhlasem.