PENETRAL ALP M a jeho použití

Penetral-alp-M-PARAMO-(1).pngPopis

Tuto skupinu asfaltových výrobků tvoří asfaltové hmoty rozpuštěné v organickém rozpouštědle. Penetrační laky jsou za normální teploty černé tekuté látky, které neobsahují vodu a mechanické nečistoty. Penetrační laky mají po odpaření rozpouštědla dobrou přilnavost ke všem stavebním podkladům (beton, kov, zdivo aj.). Vnikají hluboko do pórů podkladu a vytvářejí pevné spojení s dalšími izolačními vrstvami. Samostatně použité penetrační laky nejsou přímo odolné povětrnostním účinkům a vlhkosti, nevytvářejí hydroizolační vrstvu.

Použití

Využívá se k penetraci podkladů tam, kde bude aplikována hydroizolace z modifikovaných asfaltů. Obsahují i adhezní přísadu do vlhka. 

Zpracování

Asfaltové penetrační laky se zpracovávají za studena. Pro aplikaci se používá štětec nebo pokrývačský kartáč. Je možné provést nástřik nebo máčení. Před použitím je důležité obsah důkladně promíchat. 

Spotřeba

Cca 0,3 kg/m2 (je závislá na způsobu použití) 

Balení a skladování

Penetrační laky se dodávají v kanystrech (3,5 kg a 9 kg), kbelících (20 kg), sudech (160 kg – 200 l), železničních cisternách a autocisternách odběratele. Skladují se v uzavřených obalech v krytých prostorách. Obaly s laky nesmí být vystaveny zvýšeným teplotám ani přímému slunečnímu záření. Během skladování se připouští zhoustnutí laku až o 50 %. Asfaltové penetrační laky lze ředit lakovým benzinem.

Penetrační laky Paramo můžete zakoupit v našem e-shopu
Přejít do e-shopu  

Tato webová stránka používá cookies
Abychom Vám dopřáli co nejlepší používání našeho webu, ukládáme do Vašeho prohlížeče malé soubory - cookies. Ty slouží k tomu, aby se Vám s webem dobře pracovalo, abychom mohli vyhodnocovat jeho návštěvnost a případně Vám usnadnili návrat k nám pomocí přesně cílené reklamy. Podle zákona některé typy cookies můžeme ukládat jen s Vaším souhlasem.