Poruchy stěrkových hydroizolací

Pro stěrkové hydroizolace jsou nejčastěji používané materiály:

 • asfaltové
 • akrylátové 
 • polyesterové pryskyřice 
 • polyuretanové 
Největší nedostatky se projevovaly u akrylátových makromolekulárních disperzí ředitelných vodou, mnohdy v kombinaci s cementem či jinými přísadami.

ZÁSADY APLIKACE AKRYLÁTOVÝCH STĚRKOVÝCH HYDROIZOLACÍ

 • Podklad musí být čistý, bezprašný, odmaštěný (může být nepatrně vlhký). 
 • Sklon podkladu min.
 • Teplota při aplikaci (natíraní, válečkování, stříkání) 5 – 30° (optimum 10 – 20°). 
 • Nanášení ve 2 - 3 stejnoměrných vrstvách o celkové tloušťce 3 mm
 • Časový rozestup mezi jednotlivými nátěry cca 4 hodiny
 • V době mezi prováděním jednotlivých nátěrů nesmí pršet
 • Více savé podklady (např. starší asfaltové pásy) je třeba penetrovat zředěným akrylátovým nátěrem (poměr s vodou 1 : 1). 
 • Akrylátové (i jiné) stěrky se obvykle vyztužují nosnou vložkou z PES
 • Struktura nosné vložky nesmí být na povrchu stěrky viditelná
 • Přesahy nosné vložky min.100 mm s tím, že okraje nesmí vyčnívat ze stěrky ven. 

NĚKTERÉ DALŠÍ DŮLEŽITÉ ZÁSADY

 • Podkladem může být beton, pozinkovaný plech, vláknocement, asfaltový pás, stříkaný polyuretan. 
 • V případě kumulace vody (špatné vyspádování) dochází u většiny akrylátových stěrek k rozpadu hmoty, neboť molekuly dlouhodobě stojící vody pronikají mezi makromolekuly akrylátu, čímž se od sebe vzdalují. 
 • Důsledkem je nasákavost akrylátové hmoty, odlupování od podkladu, její postupné teření a následný rozpad spojený se ztrátou hydroizolační funkce.
porucha6.jpgporucha7.jpgporucha8.jpgporucha9.jpgporucha10.jpg
 

Jak z těchto problémů ven?

Kontaktujte naše poradenské studio, kde Vám rádi poradíme s každým Vaším problémem. Stačí vyplnit kontaktní formulář nebo zavolat našemu specialistovi na linku +420 725 675 675
Tato webová stránka používá cookies
Abychom Vám dopřáli co nejlepší používání našeho webu, ukládáme do Vašeho prohlížeče malé soubory - cookies. Ty slouží k tomu, aby se Vám s webem dobře pracovalo, abychom mohli vyhodnocovat jeho návštěvnost a případně Vám usnadnili návrat k nám pomocí přesně cílené reklamy. Podle zákona některé typy cookies můžeme ukládat jen s Vaším souhlasem.