Smlouva o dílo přímo od právníků

Sešli jsme se s naším týmem odborných právníků, vzali jsme NOZ (nový občanský zákoník) a ZOK (zákon o obchodních korporacích) a začali pracovat.
Vznikla tak pro vás jedinečná šablona Smlouvy o dílo přímo vytvořená přímo na míru potřebám při rekonstrukci a výstavbě střech či opravě fasád. Smlouvu jednoduše doplníte o vlastní údaje, takže kdykoliv ji budete potřebovat, jen přepíšete modře vyznačený text. Smlouvu tak máte hotovou za pár minut a zdarma se všemi potřebnými náležitostmi.

Smlouva o dílo a kupní smlouva jsou často zaměňovány. Jaký je v nich zásadní rozdíl

Kupní smlouva stanovuje pouze zadání objednávky a platbu – tedy zadám objednávku a zaplatím. Smlouvou o dílo je upraven závazek týkající se montáže, vykonání určitých činností, dodání zboží a další. Dle NOZ pod dílo spadá  také oprava, úprava, rekonstrukce, údržba. 
 

Je tedy vhodné mít smlouvu o díle, když už mám smlouvu kupní i s dodatky a rozpočtem? 

Ano. Kupní smlouva stanovuje pouze základní propozice, i když může být doplněna o rozpis materiálu či stanovení ceny prací. Smlouva o díle blíže specifikuje vlastnosti díla. Stáhněte si smlouvu v plném znění ... 

Smlouva by měla obsahovat následující: 

laptop-3196481_1920.jpg I. Smluvní strany
II. Předmět smlouvy
III. Lhůta a způsob plnění 
IV. Cena díla a platební podmínky
V. Provádění díla
VI. Přechod vlastnictví a nebezpečí škody
VII. Záruka
VIII. Závěrečná ustanovení  

   

 Smlouva o dílo je také součástí bonusů k e-booku "Jak vybrat řemeslníka" aneb 6 příběhů a 12 tipů od odborníků

E-book zdarma stahujte kliknutím na obrázek

jak-vybrat-remelsnika.png
Tato webová stránka používá cookies
Abychom Vám dopřáli co nejlepší používání našeho webu, ukládáme do Vašeho prohlížeče malé soubory - cookies. Ty slouží k tomu, aby se Vám s webem dobře pracovalo, abychom mohli vyhodnocovat jeho návštěvnost a případně Vám usnadnili návrat k nám pomocí přesně cílené reklamy. Podle zákona některé typy cookies můžeme ukládat jen s Vaším souhlasem.