Sníh na střeše a jeho podceňovaná síla

O tom, jak chránit střechu a potažmo celý dům před následky sněhové nadílky, již bylo napsáno mnoho, nicméně zkušenosti z terénu dokazují, že v této oblasti patříme mezi nepoučitelné. Dům bez střešní krytiny nepostavíme, ale sněhové háky nebo jiné zábrany nepředstavují nezbytnou část střechy. Úsporná opatření investorů a s nimi spojené škrty v rozpočtu se tak stávají dalším z míst, kde se realizovaná úspora může vymstít. Havárie střech vlivem nedostatečné protisněhové ochrany pak nejsou žádnou výjimkou a že následky jsou často fatální, to si již na vlastní kůži vyzkoušelo mnoho investorů i pokrývačů. Má skutečně smysl riskovat snížení pořizovacích nákladů na střechu a riskovat tím mnohonásobně vyšší výdaje za případné budoucí škody? Odpověď už necháme na každém investorovi.
 

Klimatická situace ovlivňuje střechařský segment 

Současné klima vlivem lokálních i globálních změn vykazuje dlouhodobě zvýšenou volatilitu předvídatelnosti. Mnohem častěji se setkáváme s výskytem teplotních rekordů (a to i v těch „záporných“ zimních hodnotách), roste též interval mezi nejnižšími zimními a nejvyššími letními teplotami. Střechy, které by z hlediska své životnosti měly být připraveny neustále, se musí vybavit tak, aby odolávaly zimním vlivům dlouhodobě a bez výjimky. A co se zanedbá během pokládky střechy, může být po zimě zdrojem nečekaných investic do oprav, rekonstrukcí, sanací nebo kombinací všeho.

Jen pro dokreslení uvádíme několik číselných údajů ze statistických podkladů Státního hydrometeorologického ústavu: Maximální sněhová pokrývka na českých horách může dosáhnout až 5 metrů, ve městech 75 centimetrů. Za jediný den dokáže v horách napadnout až metr sněhu, ve městech pak zhruba 30 centimetrů.
 

Sníh jako zásadní činitel na funkci střechy 

Co tato čísla znamenají? Z jednoho centimetru sněhu vznikne přibližně jeden milimetr vody. Kubík čerstvého sněhu váží asi 100 kg, starý mokrý sníh je dokonce trojnásobně těžký. Na střeše o rozloze 100 m2 se při třiceticentimetrové vrstvě sněhu může vytvořit ledovcová masa o hmotnosti 30 tun! Škody, které dokáže tato hmota napáchat, mohou být nedozírné. Pomineme-li škody způsobené vlastní tíhou sněhové vrstvy na střešní konstrukci (což bývá záležitostí statického návrhu střechy a realizační firmy na to nemají přímý vliv), jsou nejčastějšími defekty, jež vyplývají z nedostatečného zabezpečení střech před sesuvy sněhu, poškozené okapové systémy, prolomené zachytávače sněhu vinou jejich nedostatečného množství či nevhodného umístění na střešním plášti, extrémními případy jsou pak zranění osob padajícím sněhem či ledovou námrazou. Sesuv zledovatělé masy může zároveň způsobit nevratná poškození krytiny, a to zejména u profilovaných taškových tabulí. Ledová hmota při skluzu po krytině poškodí barvenou povrchovou vrstvu, takže dochází k jejímu celkovému znehodnocení, což posléze otevírá cestu rychlejšímu postupu koroze materiálu. Dojde-li k poškození i ve vrstvě zinkování na taškové tabuli, je životnost celého střešního pláště výrazně zkrácena, neboť koroze obnaženého ocelového jádra pak postupuje velice rychle.
 

Na mapě vidítě rozdělení sněhových oblastí, podle kterého doporučujeme zvážitpoužití sněhových zábran pro Vaši střechu

Mapa_snehovych_oblasti_V.jpgsnehove-oblasti-cr-(1).png
tabulka-snehove-oblasti.png

Důsledný projektant a investor jsou klíčem k úspěchu 

Tak jako všude platí, že nejlepší ochranou je prevence. Základ bezpečné střechy by měl ve svém návrhu definovat již projektant. Řešení by se mělo opírat o vhodně zvolený typ konstrukce, dostatečný sklon a v neposlední řadě o vhodná a dostatečná protisněhová opatření. Především v horských oblastech by investoři měli upřednostnit hladkou krytinu s minimem spojů, která bude nejen odolná, ale zároveň bude umožňovat plynulé odtávání sněhu bez kumulování zledovatělé masy. V zátěžových oblastech je žádoucí nainstalovat sněhové zábrany a rozrážeče sněhu, které jej zachytí především v době tání. O protisněhových zábranách je potřeba uvažovat zejména v okapové části, nad balkóny a nad vchodem. Ocelové protisněhové rozrážeče ve tvaru trojúhelníků je vhodné rozmístit po celé ploše střechy. Pokud tomu tak není, může sníh, který se sesouvá dolů, vytrhnout vše, co vyčnívá z roviny střechy: spodní hrany tašek, prostupy střechou, okraje tašek v úžlabí apod. Do okapní hrany pak v zátěžových oblastech normy předepisují použít účinnější zábrany v podobě desky nebo tyčového zátarasu.
 

Zaplatit víc znamená nakonec míň

Úsporná opatření investora při realizaci střechy mohou být (a často jsou) ve svém konečném důsledku jen spouštěcím tlačítkem pro další, avšak tentokrát nechtěně vynucené investice, které jsou řádově vyšší než ušetřené peníze za absenci protisněhových opatření. Realizační firma by si takových důsledků měla být vědoma a měla by v této rovině dokázat komunikovat investorovi rizika, jež z podcenění preventivních opatření vyplývají.
 
 
Doporučená opatření.
Tato webová stránka používá cookies
Abychom Vám dopřáli co nejlepší používání našeho webu, ukládáme do Vašeho prohlížeče malé soubory - cookies. Ty slouží k tomu, aby se Vám s webem dobře pracovalo, abychom mohli vyhodnocovat jeho návštěvnost a případně Vám usnadnili návrat k nám pomocí přesně cílené reklamy. Podle zákona některé typy cookies můžeme ukládat jen s Vaším souhlasem.