Těsnění pod kontralatěmi je doporučením nebo nutností?

Rozpoutaná diskuze o problematice těsností podstřešních fólií vyvolaná neutěšenou situací na trhu a na střechách je výsledkem absence normy pro navrhování skládaných krytin a DHV. Hodně realizačních firem a projektantů nerozlišuje vlastnosti mezi pojistnými hydroizolacemi a také někteří výrobci je ani neuvádějí. Všeobecně je známo, že skládané krytiny nejsou těsné a umožňují proniknutí vlhkosti pod krytinu. V případě aplikace tepelné izolace se konstrukce střechy navrhují podle ČSN 73 0540 : 2011 tak, aby byla vyloučena kondenzace v konstrukci a tvorba plísní.
 
těsnění pod latěmi 
 
Pojistná hydroizolace (pojistná vodotěsnící vrstva, doplňková vodotěsnící vrstva či pomocná vodotěsnící vrstva) je dodatečnou vrstvou, která má zabránit proniknutí vody (vlhkosti) do tepelné izolace a umožnit difúzi vzdušné vlhkosti z interiéru do větrané mezery pod krytinou.
 
těsnění pod latěmi 
 
U dvouplášťové šikmé střechy s větranou mezerou nad pojistnou hydroizolací (tvořenou kontralatí) se pojistná hydroizolace umísťuje nad tepelnou izolaci nebo nad bedněním. U minerálních izolací vkládaných mezi krokve se izolace vyboulí, čímž dojde ke zmenšení větrané mezery a následně ke stékání vody ke kontralatím (viz.obr.). U komprimovaných izolací se to děje téměř vždy. U nadkrokevního zateplení s tvrdými izolačními deskami PIR k vyboulení nedochází.
 
těsnění pod kontralatěmi 
 
Dalším důvodem podtěsňování pod kontralatěmi je perforace kotevními hřebíky od střešních latí, které jsou ve vzdálenosti cca 300 - 350 mm. Kontralatě jsou kotveny hřebíky do krokví, čímž dochází vždy k perforaci poj.hydroizolace. Kotevní hloubka hřebíků v pevném podkladu by měla být 2/3 délky hřebíku. Při tloušťce latě 40 mm je kotevní hloubka 80 mm (40 mm v kontralati a 40 mm v krokvi). Délka hřebíku by měla být 120 mm. Běžně se používají hřebíky délky 100 mm. Potom je kotevní hloubka jen 60 mm. Z uvedeného je zřejmé, že dojde vždy k perforaci pojistné hydroizolace. 
 
těsnění pod kontralatěmi 
 
U nadkrokevního zateplení z PIR desek dochází k preforaci tepelné izolace v místě krokve. K další perforaci poj.hydroizolace dochází při kotvení střešních latí. 
A zde je odpověď na otázku nutnosti použití dodatečného dotěsnění pod kontralatěmi.
těsnění pod kontralatěmi 
 
Pro vodotěsné utěsnění prostoru mezi kontralatí a pojistnou hydroizolací a k utěsnění kolem hřebíků a vrutů se aplikuje těsnící vypěňovací hmota nebo těsnící páska. V případě těsnosti doplňkové hydroizolační vrstvy (DHV) třídy 2 je potřeba používat butylkaučukové pásky (např.Jutadach TPK SUPER), v případě těsnosti DHV 3 (a nižší) lze použít i pěnovou pásku (Jutafol TPK) nebo vypěňovací hmotu (např. Permo Seal, Jutadach THK).  
 
Nanesení těsnící hmoty: 
nanesení hmoty na těsnění 
 
Expandující efekt:
expandující efekt 
 
Těsnící páska pod kontralatě:
těsnící hmota páska pod 
Tato webová stránka používá cookies
Abychom Vám dopřáli co nejlepší používání našeho webu, ukládáme do Vašeho prohlížeče malé soubory - cookies. Ty slouží k tomu, aby se Vám s webem dobře pracovalo, abychom mohli vyhodnocovat jeho návštěvnost a případně Vám usnadnili návrat k nám pomocí přesně cílené reklamy. Podle zákona některé typy cookies můžeme ukládat jen s Vaším souhlasem.