Údržba a oprava vybraných typů střech

asfaltova-strecha.jpgHydroizolační vrstvy plochých střech jsou extrémně namáhány škodlivými vlivy okolního prostředí, které na ně mají negativní vliv a způsobují její degradaci. Asfaltové suspenze umožňují spolehlivě provést opravu původních asfaltových pásů. Výběr materiálu a trvanlivost tohoto opatření závisí především na stavu stávající hydroizolační vrstvy a na kvalitě provedení udržovacího nátěru.
 
Nejpoužívanějšími suspenzemi jsou gumoasfalty, které se zpracovávají za studena a nanášejí se pokrývačským kartáčem v souvislé vrstvě po celé délce pásu. Obecně platí, že tyto asfaltové suspenze lze použít na téměř jakýkoliv materiál – plech, dřevo, beton i kámen při použití vhodného spojovacího můstku.

Příklady skladeb pro renovaci asfaltových hydroizolací

 • 1 vrstva SA 23 (v případě ploché střechy) nebo Reflexolu SA 28 
 • výztužná vložka 150 – 200 g/m² (lze vynechat)
 • 1 až 2 vrstvy SA 12, TH 12 nebo Lutexu ATV
 • 1 vrstva SA 12 (vodou naředěná 1:1)
 • stávající lepenka 
nebo
 • 1 vrstva Reflexolu
 • 2 vrstvy Lutexu ATN
 • 1 vrstva Penetral ALP
 • stávající lepenka

Příklady skladeb pro renovaci plechových střech

 • 1 vrstva SA 23 nebo Reflexolu SA 28
 • 1 až 2 vrstvy SA 12 (v případě ploché střechy) nebo TH 12 (v případě šikmé střechy)
 • 1 vrstva Konkoru 500 (při zkorodovaném podkladu) nebo ALP (podklad bez přímé koroze)
 • stávající plechová krytina
nebo
 • 1 vrstva Reflexolu
 • 1 vrstva Renolaku ALN
 • 1 vrstva Konkoru 500 (při zkorodovaném podkladu) nebo ALP (podklad bez přímé koroze)
 • stávající plechová krytina

Příklady skladeb pro renovaci eternitových střech

 • 1 vrstva SA 23 nebo Reflexolu SA 28
 • 1 vrstva SA 18
 • stávající eternitová krytina
nebo
 • 1 vrstva Reflexolu
 • 1 vrstva Renolaku ALN
 • stávající eternitová krytina

Hydroizolační a obnovovací nátěry

Gumoasfalt SA 1 – střešní nátěr spodní
Asfaltová vodní suspenze, která se používá k vytváření bezešvých hydroizolačních povlaků na plochých střechách, k ochranným nátěrům betonových nadstřešních částí a ke zhotovení vyrovnávací asfaltocementové směsi. Nelze použít jako vrchní krycí nátěr na střechu – nutno ochránit před UV zářením.
Spotřeba: 0,7 kg/m² na vrstvu
Aplikace: štětcem, válečkem, asfalt. kartáčem


Gumoasfalt SA 12 – střešní nátěr spodní
Asfaltová vodní suspenze je vyrobena z modifikovaného asfaltu. Používá se při údržbě asfaltových povlakových krytin, při těsnění střešních detailů, k vytváření nových hydroizolačních povrchů.
Spotřeba: 0,7 kg/m² na vrstvu
Aplikace: štětcem, válečkem, asfalt. kartáčem


Gumoasfalt SA 18 – střešní nátěr, svislé izolace
Jednosložková tixotropní asfaltolatexová vodní disperzní hmota vhodná zejména pro hydroizolační nátěry betonu a zdiva, sklonitých a svislých ploch. Zasychá na velmi elastickou izolační vrstvu schopnou překlenutí trhlin. Má dobrou přilnavost k betonu i k asfaltovým pásům. Vzhledem k nepřítomnosti organických rozpouštědel je vhodná i do vnitřních prostor. Na hydroizolaci střech je třeba vytvořit minimálně 1,5 mm zaschlé vrstvy, tj. 4 nátěry.
Spotřeba: 0,4 kg/m² na vrstvu  
Aplikace: štětcem, válečkem, asfalt. kartáčem


Gumoasfalt SA 23 – střešní nátěr vrchní
Asfaltová vodní suspenze, vyrobená z modifikovaného asfaltu s přídavkem železitého pigmentu, slouží jako vrchní hydroizolační ochrana asfaltových pásů bez břidličného posypu, vrchní nátěr všech střešních úprav – ochrana před UV zářením.
Spotřeba: 0,7 kg/m² na vrstvu  
Aplikace: štětcem, válečkem, asfalt. kartáčem


Gumoasfalt SA 27 – svislá izolace, tmelení spár
Dvousložková tixotropní hmota (asfalt. suspenze – složka A – urychlovač tuhnutí – složka B), izolace proti tlakové a netlakové vodě, proti zemní vlhkosti, k údržbě asfaltových povlakových krytin, těsnění střešních detailů, k izolaci kolmých stěn, vyplňování kolmých či sklonitých spár mezi betonovými panely, nelze mísit s jinými suspenzemi.
Spotřeba: až 5 kg/m² na vrstvu            
Aplikace: zednické hladítko, stěrka


Antivibral TH 12 – spodní nátěr šikmé střechy
Asfaltová vodní suspenze, v níž je použit jako emulgátor jemně mletý bentonit s přísadou vláknitých plnidel a přísadou proti stékavosti. Vhodný hydroizolační nátěr na šikmé střechy, jako nátěr na tlumení hluku vibrujících plechových ploch – karoserie automobilů.
Spotřeba: 0,7 kg/m² na vrstvu
Aplikace: štětcem, válečkem, asfalt. kartáčem

Ochranné a pomocné nátěry

Reflexol – asfaltový stříbrný lak
Vrchní ochranná vrstva všech asfaltových krytin. Důležité je důkladné rozmíchání, nenatírat na čerstvé asfaltové nátěry a aplikovat nejméně 14 dnů po nátěru. 

Reflexol SA 28 – stříbrná asfaltová emulze
Stříbrná asfaltová emulze se používá ve stavebnictví k provádění ochranných reflexních nátěrů asfaltových krytin (hydroizolačních pásů, asfalt. nátěr. hmot). Nátěry mají po zaschnutí světlou šedobílou až stříbrnou barvu odrážející sluneční paprsky. Má dobrou přilnavost k asfaltovým povrchům. Nátěr je po otevření potřeba velmi dobře rozmíchat, aby se hliníkový pigment rozptýlil v celém objemu nátěru. Při natírání je prvotní barva nátěru hnědá, po několika vteřinách dochází k vyplavení hliníkového pigmentu na povrch a nátěr změní barvu na stříbřitě šedou.
Spotřeba: 0,4 – 0,5 kg/m²
Aplikace: štětcem, válečkem, asfalt. kartáčem

 
Penetral ALP – penetrační lak
Penetrační lak vytváří spojovací můstek pro další izolační vrstvy, proniká hluboko do podkladu, zpevňuje i slabě narušený povrch, ale samotný však izolaci netvoří. Penetral je hořlavina II. třídy, proto se při jeho aplikaci nesmí kouřit, používat otevřený oheň, jíst a pít. Při skladování se nesmí vystavit přímému slunci, mráz mu nevadí.
Spotřeba: cca 0,3 kg/
Aplikace: štětcem, válečkem, asfalt. kartáčem, je možné provést nástřik nebo máčení

 
paramo-penetral.jpg
 
Na závěr je potřeba dodat jednu zásadní informaci. Jakákoliv oprava střechy nátěrovými hmotami není navěky. Ano, je to možnost, jak si střechu opravit svépomocí a prodloužit tak životnost střechy o dalších 5 – 7 let. Ale pamatujte na to, že ochranné nátěry je potřeba obnovovat a takovéto střeše budete věnovat péči ještě nejednou. Vždy zkuste zvážit, zda pro vás není výhodnější aplikace povlakové hydroizolace (hydroizolační souvrství pásů nebo hydroizolační fólie), protože taková oprava při správně zvoleném postupu překlenuje trhliny a minimalizuje rizika následného poškození nově vytvořeného hydroizolačního povlaku defekty přenesenými z podkladu. Nákladovost je na začátku vyšší, ale životnost je mnohem delší, než u nátěrových hmot. A v dnešní době, kdy jsou hydroizolační materiály již bezúdržbové, by měla být do porovnání zahrnuta i tato varianta.

Přejděte do e-shopu a podívejte se na náš celý sortiment asfaltových nátěrů
Přejít do e-shopu

Tato webová stránka používá cookies
Abychom Vám dopřáli co nejlepší používání našeho webu, ukládáme do Vašeho prohlížeče malé soubory - cookies. Ty slouží k tomu, aby se Vám s webem dobře pracovalo, abychom mohli vyhodnocovat jeho návštěvnost a případně Vám usnadnili návrat k nám pomocí přesně cílené reklamy. Podle zákona některé typy cookies můžeme ukládat jen s Vaším souhlasem.