Využití okapních plechů a podmínky pro jejich navrhování

Funkce okapních plechů

Okapní plechy slouží k odvedení vody mimo konstrukci, většinou do okapních žlabů. Při realizaci či návrhu střechy jsou však často opomíjeným prvkem. Protože se ale vynecháním okapních plechů může dostat realizátor střechy do nepříjemné situace s následnými poruchami nebo haváriemi na střeše (ať už šikmé či ploché), přinášíme Vám několik důležitých požadavků na návrh a montáž okapních plechů.
 

Šířka okapového plechu se navrhuje podle

 • způsobu střešního krytí
 • polohy střešního žlabu
 • povětrnostních podmínek

U skládaných krytin

 • není použití okapního plechu v hraně střechy vždy nutné, některé krytiny řeší okapní hranu přímo tvarem ukončení jednotlivé šablony/tašky krytiny
 • okapní plech by měl zasahovat do 1/3 žlabu měřeno od zadní hrany žlabu 
 • okapový plech je ve spodní části ukončen okapnicí
 • u sklonu střechy menším než 22 stupňů je vzájemné spojení okapních plechů provedeno na dvojitou stojatou drážku nebo vodotěsné spojení 
 • překrytí krytiny přes okapní plech je v závislosti na sklonu střechy   
  • ≤ 22 stupňů - překrytí nejméně 150 mm 
  • > 22 stupňů - překrytí nejméně 100 mm 

Spojení jednotlivých plechů je v závislosti na ukončení střešního krytí

Ukončení střešního krytí Překrytí
Přední hrana okapového plechu min. jednoduché překrytí 50 mm
ukončeno do 50 mm od hrany okapového plechu min. jednoduché překrytí 100 mm
ukončeno do 400 mm od hrany okapového plechu min. spojení na jednoduchou ležatou drážku

U plechových krytin

 • samonosných - je okapní plech většinou řešen v dodávce materiálu jako součást systému 
 • nesamonosných - je okapní plech přímo součástí drážkové krytiny 
okapnicka2.jpg
 

Okapní plechy u foliových nebo bitumenových materiálů

 • napojení povlakových hydroizolací musí být vždy vodotěsné
 • při spojení bitumenových materiálů a klempířských plechů musí být lepená šířka min. 150 mm 
 • u foliových hydroizolací musí být proveden okapní plech z materiálu k folii určenému (např. viplanyl) 
Při odvodnění nijak neošetřených asfaltových pásů (nejsou opatřeny ani posypem ani ochranným nátěrem) může docházet při použití zvláště pozinkovaných plechů k tzv. asfaltové korozi. Z pásů přímo vystavených slunečnímu záření jsou za účasti malé vlhkosti (rosa, mlha) vyplavovány velmi agresivní chemické látky napadající a znehodnocující ve velmi krátké době plechové prvky na ploché střeše (nejvíce plech pozinkovaný).

Okapní plechy pojistných hydroizolací

Norma ČSN 73 1901 Navrhování střech: 1999, či. 5.4.3. stanovuje, že vrstva pojistné hydroizolace musí být v okapní hraně odvodněna. Norma dokonce stanovuje toto odvodnění pomocí dvojitých žlabů, což je řešení zejména v extrémních případech. V běžné praxi, tj. sklon střechy je větší než bezpečný, plně vyhovuje odvodnění fólie pomocí okapového plechu opatřeného okapnicí.
 
Nejste-li si jisti nutnosti využití okapních plechů či vhodnosti jednotlivých materiálů, obraťte se na svého obchodníka nebo na PORADENSKÉ STUDIO COLEMAN.
   
Okapní plechy na míru koupíte výhodně na www.blix.cz 
blix-logo.png
Tato webová stránka používá cookies
Abychom Vám dopřáli co nejlepší používání našeho webu, ukládáme do Vašeho prohlížeče malé soubory - cookies. Ty slouží k tomu, aby se Vám s webem dobře pracovalo, abychom mohli vyhodnocovat jeho návštěvnost a případně Vám usnadnili návrat k nám pomocí přesně cílené reklamy. Podle zákona některé typy cookies můžeme ukládat jen s Vaším souhlasem.