Zásady pro pokládku pěnového polystyrenu v plochých střechách

  • penovy-poolystyren-(1).jpgPolystyrenové dílce se kladou vždy na vazbu (kromě spádových dílců). Tento způsob se doporučuje zejména u kompletizovaných dílců, kdy jinak dochází ke styku čtyř nakašírovaných pásů v rozích dílců. Tímto způsobem pokládky se zároveň i minimalizuje vliv rozměrových tolerancí a teplotní roztažnosti jednotlivých desek.
 
  • Volná pokládka polystyrenových dílců je nepřípustná. Při volné pokládce dochází k pohybu jednotlivých dílců vyvolaných jak objemovými změnami z výroby, tak především jejich tepelnou roztažností. Výsledkem bývá posun desek po ploše střechy ke středu, vyvolaný i u výrobků ze stabilizovaného polystyrenu plošnými rozměrovými změnami desek z titulu tepelné roztažnosti polystyrenu (v závislosti na ročním období pokládky polystyrenových dílců na stavbě). Proto musí být polystyrenové dílce k podkladu vždy přilepeny nebo přikotveny pomocí mechanických kotevních prvků.
 
  • K přilepení desek k podkladu je důležité používat vždy ověřená lepidla na bázi asfaltu za studena nebo polyuretanová lepidla. Je nutné používat jen taková lepidla, která jsou k tomu určena a pro která má výrobce nebo dovozce zpracován návod k použití.
 
  • Při dodržení nezbytných bezpečnostních předpisů je možné použít k nalepení polystyrenu na podklad i horký asfalt AOSI 85/25. Je zde však určité nebezpečí poškození polystyrenu vysokou teplotou roztaveného asfaltu, která se obvykle pohybuje kolem 120 až 140°C. Pěnový polystyren krátkodobě vydrží teplotu jen + 100°C, ale v několikaminutové expozici po kterou je vystaven kontaktu s horkým asfaltem zpravidla snese i vyšší teplotu než uvedených + 100°C.
 
  • Pokládat polystyrenové dílce do plamenem hořáku roztaveného povrchu asfaltového pásu tvořícího parozábranu je nepřípustné.
 
  • Tepelná izolace musí být vždy spolehlivě uchycena k podkladu. To řeší dodávka desek s polodrážkou, případně dvouvrstvá pokládka desek, u polystyrenových nakašírovaných desek také dodávka výrobků s příčnými nářezy. V některých případech je nutné dokotvení desek pomocí mechanických kotevních prvků.
 
  • Dílce z polystyrenu mají být pokládány přesně na sraz, aby nedbalou pokládkou nevznikaly mezery, které vytváří tepelné mosty. Nejcitlivější na tepelné mosty jsou tzv. lehké střechy s nosnou konstrukcí z dřevěného bednění nebo z trapézového plechu. V těchto případech by měla být zásadně používána dvouvrstvá pokládka s přeložením spár nebo dílce s polodrážkou.
 
  • U spádovaných dílců doporučujeme z výše uvedených důvodů použití dvouvrstvého systému s vrchní vrstvou z kompletizovaných deskových dílců tl. min. 60 mm s polodrážkou.


Nejvíce závad vzniká při neodborném svařování přesahů nakašírovaných asfaltových pásů kompletizovaných dílců propálením polystyrenu plamenem hořáku. Výsledkem jsou výrazné tepelné mosty, kondenzace difundující vodní páry a rychlé stárnutí i kvalitní vodotěsné izolace. Proto se doporučuje používat ke svařování přesahů nakašírovaných asfaltových pásů spolehlivé boční hořáky s přítlačným válečkem.

Polystyrenové desky koupíte také v našem e-shopu www.e.coleman.cz 

Tato webová stránka používá cookies
Abychom Vám dopřáli co nejlepší používání našeho webu, ukládáme do Vašeho prohlížeče malé soubory - cookies. Ty slouží k tomu, aby se Vám s webem dobře pracovalo, abychom mohli vyhodnocovat jeho návštěvnost a případně Vám usnadnili návrat k nám pomocí přesně cílené reklamy. Podle zákona některé typy cookies můžeme ukládat jen s Vaším souhlasem.