Ochrana oznamovatele - Whistleblowing

Společnost Coleman S.I., a.s., se sídlem Smetanova 1484, 755 01 Vsetín zavedla v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění, vnitřní oznamovací systém, prostřednictvím kterého je možné podávat oznámení o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít v souvislosti s naší společností.
Oznámení může podat kdokoliv, kdo se v souvislosti se svou prací nebo jinou obdobnou činností pro společnost Coleman S.I., a.s.  dozvěděl o možném porušení právních předpisů.
Způsoby podání oznámení v rámci interního oznamovacího systému jsou následující:
  • písemně listinnou zásilkou na adrese Smetanova 1484, 755 01 Vsetín
Oznámení je potřeba vložit do neprůhledné obálky a tu označit nápisem "Oznámení - NEOTVÍRAT".
Adresátem je příslušná osoba.
  • osobně příslušné osobě na výše uvedené adrese
Osobní schůzku je možné sjednat prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.
  • telefonicky na čísle: +420 725 675 646 v pracovní dny od 9:00 do 14:00 hod.
Podávané oznámení musí být určité a srozumitelné. Z oznámení musí být zřejmé, kdo jej podává (jméno, příjmení, datum a místo narození, bydliště nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele), proti které osobě směřuje a jakého jednání se týká tak, aby jej bylo možné řádně prošetřit. Současně je účelné sdělit telefon či email, jehož prostřednictvím s Vámi bude příslušná osoba komunikovat.
Společnost nepřijímá anonymní oznámení.
Příslušnou osobou k přijímání oznámení společnost ustanovila Lenku Heřkovičovou.
Oznamovateli i osobě spřízněné přísluší ochrana před jakýmkoliv odvetným opatřením ze strany společnosti Coleman S.I., a.s.. Tato ochrana však nepřísluší v případě vědomě nepravdivého oznámení, které je dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, přestupkem, za nějž lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč.
Oznamovatelé mohou rovněž podávat oznámení prostřednictvím externího oznamovacího systému vedeného ministerstvem. Bližší informace o postupu při přijímání oznámení jsou uveřejněny na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti České republiky.
 


 
Tato webová stránka používá cookies
Abychom Vám dopřáli co nejlepší používání našeho webu, ukládáme do Vašeho prohlížeče malé soubory - cookies. Ty slouží k tomu, aby se Vám s webem dobře pracovalo, abychom mohli vyhodnocovat jeho návštěvnost a případně Vám usnadnili návrat k nám pomocí přesně cílené reklamy. Podle zákona některé typy cookies můžeme ukládat jen s Vaším souhlasem.