Paletová rampa FOX

Paletová rampa PR 1200 tvořena párem trojúhelníkových konzol se osvědčuje při rekonstrukcích a výstavbě nových střech, kde je možno kvalitně řešit i sebemenší detaily. Zvyšuje produktivitu práce, časovou a finanční nenáročnost při splnění maximální bezpečnosti práce.

300 Kč/den bez DPH
363 Kč/den s DPH
Kauce: 1.000 Kč s DPH
poptat zapůjčení
Konstrukce paletové rampy slouží k uložení 1 EURO palety materiálu (1200 kg) přímo na skloněnou střešní konstrukci s cílem zrychlit a usnadnit pokrývačům vertikální dopravu střešní krytiny nebo jiného materiálu všude tam, kde je střecha dostupná pro auto s rukou nebo jeřáb.

Výhody paletové rampy PR 1200:

 • bezpečné skladování krytiny na střeše, kde se provádí realizace
 • snížení prostojů při překládání krytiny z palet na střechu
 • eliminace rizika pádu palety s krytinou z lešení nebo střechy, paleta je bezpečně přichycena na rampě
 • minimalizace rizika poškození materiálu při manipulaci
 • vysoká jmenovitá nosnost při nízké hmotnosti dílců paletové rampy
 • rychlá a snadná montáž a demontáž
 • bezpečnost zvýšená systémem dvojitého zajištění prvků
 • malý skladovací objem složené rampy
 • povrchová úprava kovových dílců pozinkováním
 • záruka korozní odolnosti
 • minimální nároky na údržbu
Výhody užití paletové rampy PR 1200 jí dávají vysokou užitnou hodnotu, která Vám umožní předběhnout konkurenci.

Popis:

Rampa je tvořena párem trojúhelníkových konzol, které lze nastavit dle sklonu střechy tak, aby paleta byla uložena ve vodorovné poloze. Konzoly jsou upevněny ke krovu vruty a vzájemně spojeny rámovou spojkou, která zajišťuje boční stabilitu rampy. Konstrukci je možno instalovat na laťovaný i plně obedněný krov. Paletovou rampu je možné osadit ochranným zábradlím, které tvoří dva sloupky a dvě dřevěné příčky zábradlí. Proti povětrnostním vlivům jsou dílce rampy chráněny pozinkováním. Pro přepravu a skladování se konzoly rampy mohou složit do manipulační polohy, ve které zabírají minimum prostoru.
 

Technické parametry:

 Určeno pro EURO paletu rozměr  1200 x 800 mm
 Jmenovitá nosnost  1200 kg max.
 Sklon střešní konstrukce  150 - 450
 Upevnění  2 x 8 ks vrut 6 x 70 mm (6 x 80 mm)
 Dovolená nesouměrnost uložení palety  50 mm max.
 Rozteč krokví  800 - 1100 mm
 Min. rozměr krokve  100 x 100 mm
 Hmotnost 1 konzoly  16 kg
 Celková hmotnost bez zábradlí  42,5 kg
 Ochranné zábradlí  sloupek se třmeny na příčky zábradlí
 Příčka  dřevěná prkna 25 x 150 mm x 1,5 m
 Doba použitelnosti  cca 10 let
Paletova-rampa-FOX.jpg

Technická způsobilost:

Paletová rampa PR 1200 odpovídá požadavkům souvisejících předpisů a to zejména: ČSN 73 8101:2005 „Lešení-společná ustanovení“. Na paletovou rampu PR 1200 vydal Výzkumný ústav bezpečnosti práce v.v.i., certifikát č. 235/0045/2007, ze dne 28.06. 2007.
<img src=

Podívejte se na video, jak probíhá doprava na střechu s paletovou rampou FOX:

Poptat zapůjčení tohoto nářadí

Dnes
 
Tento web využívá cookies pro Vaši pohodlnější práci. Primárně za účelem zkvalitnění obsahu a vyhodnocením nejnavštěvovanějších článků.
Měření webu nám dává zpětnou vazbu o vaší spokojenosti s naším obsahem.

Kliknutím na "souhlasím" uzavřete tuto lištu.