PARAMO

Asfaltových laků je dnes na trhu celá řada, ne každý druh je však vhodný pro konkrétní použití. Například asfaltový penetrační lak slouží k penetraci základových desek a spodních staveb před aplikací asfaltových izolací, samostatně použitý však není příliš odolný proti pronikání vlhkosti.
K ochraně podzemních části staveb, konzervování a obnovu střešních krytin a provádění hydroizolací teras je mnohem výhodnější použití izolačního asfaltového laku. Tato asfaltová hmota má po odpaření rozpouštědla skvělé přilnavé vlastnosti na všechny běžně dostupné stavební hmoty jako je beton, zdivo či kov.
Pro ošetření a regeneraci asfaltových střešních lepenek je vhodné použít kombinaci asfaltového penetračního laku a některé suspenze

Penetral ALP  
Je určen k penetraci a izolaci podkladů pro asfaltové krytiny. Podklady musí být suché a očištěné. Zpracovávají se za studena, nanášejí se pomocí štětce, případně nástřikem. Před použitím je nutné obsah řádně promíchat. Dodává se v balení po 3,5 kg; 9 kg; 20 kg a 160 kg. Laky musí být během skladování chráněny před zvýšenými teplotami. Během skladování může dojít ke zhoustnutí, lze je ředit lakovým benzinem, viz bezpečnostní list.
Spotřeba je závislá na způsobu použití, orientačně 0,3 kg/m2.
 
PŘEJÍT DO E-SHOPU


Penetral ALP M
Je určen k penetraci podkladů, na které budou aplikovány izolační materiály z modifikovaných asfaltů.
Zpracovávají se za studena, nanášejí se pomocí štětce, případně nástřikem. Před použitím je nutné obsah řádně promíchat. Dodává se v balení po 3,5 kg, 9 kg, 20 kg a 160 kg. Laky musí být během skladování chráněny před zvýšenými teplotami. Během skladování může dojít ke zhoustnutí, lze je ředit lakovým benzinem, viz bezpečnostní list.
Spotřeba je závislá na způsobu použití, orientačně 0,3 kg/m2.

PŘEJÍT DO E-SHOPU
 

Gumoasfalt SA1
Vodou ředitelná asfaltová hmota kyselého charakteru s dobrou přilnavostí ke stavebním materiálům. Jako plnivo je použit mletý bentonit. Používá se k údržbě asfaltových pásů, jako ochrana nadstřešních betonových částí stavby, zpracovává se za studena, nanáší se pomocí štětce, případně nástřikem. Je nutné dbát na to, aby byla dobře rozetřena a aby vznikla souvislá vrstva. Po zaschnutí již nepřijímá vodu a vytváří hydroizolační vrstvu.
Spotřeba je závislá na způsobu použití, orientačně 0,75 kg/m2. Dodává se v baleních 10 kg.

PŘEJÍT DO E-SHOPU 


Gumoasfalt SA12 
Dodává se v baleních 5, 10, 30, 102 kg.


 PŘEJÍT DO E-SHOPU


Gumoasfalt SA23 
Dodává se v baleních 5, 10, 30, 102 kg.
 
PŘEJÍT DO E-SHOPU


Gumoasfalt SA27
Vodou ředitelná směs zásadité asfaltové suspenze a urychlovače tuhnutí v práškové formě. Po smíchání těchto dvou složek vytvoříme hustý tmel, který dokonale přilne v horizontální i vertikální poloze ke všem stavebním podkladům (beton, cihly, dřevo apod.). Je vodou ředitelná, v případech potřeby lze upravit konzistenci. Nelze mísit s jinými suspenzemi.
Dodává se v baleních 9 kg, 3 kg, 27,9 kg.
 
Použití: pro hydroizolaci všech stavebních podkladů, hydroizolace proti vlhkosti, netlakové i tlakové vodě - k údržbě asfaltových povlakových krytin, těsnění střešních detailů, lepení polystyrenu na různé druhy podkladů, na hydroizolace svislých stěn a tmelení spár

 PŘEJÍT DO E-SHOPUReflexol
Jedná se o směsi asfaltu rozpuštěné v organickém rozpouštědle a s přidaným hliníkovým pigmentem a minerálními plnivy. Reflexní vzhled se ztrácí po cca 2-3 letech, izolační funkce zůstává zachována i když je povrch znečištěn.PŘEJÍT DO E-SHOPU
Tato webová stránka používá cookies
Abychom Vám dopřáli co nejlepší používání našeho webu, ukládáme do Vašeho prohlížeče malé soubory - cookies. Ty slouží k tomu, aby se Vám s webem dobře pracovalo, abychom mohli vyhodnocovat jeho návštěvnost a případně Vám usnadnili návrat k nám pomocí přesně cílené reklamy. Podle zákona některé typy cookies můžeme ukládat jen s Vaším souhlasem.