Oplechování střech a fasád

blix-logo-(1).jpgNabízíme ucelený a komplexní systém ohýbaných klempířských doplňků pro střechy a fasády. Velký výběr materiálových a barevných variant pro všechny nejběžnější typy střech, ucelený sortiment nejčastěji používaných ohýbaných prvků (tzv. oplechování) pro řešení základních střešních a fasádních detailů. Vysoká variabilita rozvinutých šířek pak uspokojí individuální potřeby.

 Podkladní plech

 
prvek nakoupíte na našem e-shopu
e.coleman.cz ve speciální aplikaci
 

Používá se pro zpevnění převislých částí konstrukcí jako jsou např. atiky, okapní plechy. Kotví se přímo na konstrukci a může být zároveň prvkem nosným. Pohledový klempířský prvek se na něj nasunuje a v případě dobrého kotvení již nemusí být pohledový prvek kotvený. Díky použití podkladního plechu dochází jak ke zpevnění převislé části, tak lepší možnosti zajištění dilatace pohledového prvku.
 

Okapní plech

   
prvek nakoupíte na našem e-shopu
e.coleman.cz ve speciální aplikaci
 

Slouží na odvedení vody i okapu a požívá se zejména jako: bezpečné odvedení vody z krytiny do žlabu zejména u plechových krytin a krytin z asfaltových pásů či šindele, odvedení kondenzátu s difúzní folie mimo konstrukci střechy a jako součást konstrukce nástřešních žlabů. Při výrobě ohýbáme 2 okapní plechy najednou. Tím docílíme toho, že je každý druhý o něco menší. Vy pak nemusíte jednotlivé okapnice jakkoliv upravovat nářadím, jednoduše je nasunete jednu do druhé. 
 

Boční lemování

   
prvek nakoupíte na našem e-shopu
e.coleman.cz ve speciální aplikaci
 

Slouží zejména k oplechování zdí vystupujících nad konstrukci střechy. Může se jednat o vikýře, komíny, požární zdi nebo světlíky. Ideální variantou je použít vždy lemování s vodní drážkou pro bezpečnější odvod vody. Výška vytažení oplechování na konstrukci je závislá od místních podmínek a to zejména sněhových (obecně platí čím vyšší sněhová oblast tím vyšší lemování). Boční lemování je dobré překrýt dilatační lištou která zvyšuje bezpečnost proti zatečení v případě stékání vody po konstrukci.
 

Přední lemování

   

prvek nakoupíte na našem e-shopu
e.coleman.cz ve speciální aplikaci
   
 

Slouží k přechodu mezi svislou stěnovou konstrukcí a spádnicí střechy - například k oplechování komína. Vytažení na konstrukci se určí dle dané klimatické oblasti. Napojení na střešní krytinu se provede dle použitého druhu střešní krytiny zejména v závislosti na profilaci dané krytiny. Čím vyšší profil krytiny tím vyšší přední závěrečný ohyb pro vystřižení profilu krytiny.
 

Závětrná lišta

         

prvek nakoupíte na našem e-shopu
e.coleman.cz ve speciální aplikaci
 
 

Používá se k zakončení střech ve štítu u krytin které nemají vlastní systémové prvky krajových tašek jako je Eternit, Cembrit, plechové krytiny, asfaltové pásy a šindele nebo tam kde systém krajových tašek nelze použít a to např: u šikmých štítu. Závětrná lišta chrání také štítovou konstrukci před  povětrnostními vlivy. Opět je zde varianta bezpečnější s vodní drážkou a po zvážení místní situace varianta bez vodní drážky. 
 

Závětrná lišta horní

   

prvek nakoupíte na našem e-shopu
e.coleman.cz ve speciální aplikaci
 
 

Závětrná lišta chrání také štítovou konstrukci před  povětrnostními vlivy.
 

Závětrná lišta závěsná

   

prvek nakoupíte na našem e-shopu
e.coleman.cz ve speciální aplikaci
 
 

Používá se k zakončení střech ve štítu u falcované plechové krytiny. Závětrná lišta chrání také štítovou konstrukci před  povětrnostními vlivy. 
 

Úžlabí

   

prvek nakoupíte na našem e-shopu
e.coleman.cz ve speciální aplikaci
 

Slouží k odvedení srážkové vody z protínajících se ploch střech.
 

Oplechování atiky

   
prvek nakoupíte na našem e-shopu
e.coleman.cz ve speciální aplikaci
 

Slouží k oplechování atikových a požárních zdí, případně jiných vystupujících konstrukcí nad střešní rovinu, jak u plochých tak šikmých střech.
 

Široká škála materiálů poskytuje výběr dle potřeb střechy. Lze tak zvolit materiály identické s ostatními střešními prvky (např. s okapy) pro zachování jednotného vzhledu střechy, ale zároveň je možné vybrat i materiály s ohledem na ekonomickou stránku realizace. Pro BLIX® jsou vždy použity jakostní plechy, které zajišťují dobrou funkčnost. Na výběr je z následujících materiálové možnosti:

Barvy a materiály 
 • měď tl. 0,55 mm
 • titanzinek tl. 0,7 mm
 • titanzinek tl. 0,6 mm
 • pozink tl. 0,55 mm přírodní
 • hliník tl. 0,6 mm přírodní
 • hliník tl. 0,6 mm lakovaný červený (RAL 3016)
 • hliník tl. 0,6 mm lakovaný hnědý (RAL 8017)
 • hliník tl. 0,6 mm lakovaný antracitově černý (RAL 7016)
 • pozink tl. 0,5 mm lakovaný tmavě červený (RAL 3009)
 • pozink tl. 0,5 mm lakovaný hnědý (RAL 8017)
 • pozink tl. 0,5 mm lakovaný cihlově červený (RAL 8004)
 • pozink tl. 0,5 mm lakovaný černý (RAL 9005)
Tato webová stránka používá cookies
Abychom Vám dopřáli co nejlepší používání našeho webu, ukládáme do Vašeho prohlížeče malé soubory - cookies. Ty slouží k tomu, aby se Vám s webem dobře pracovalo, abychom mohli vyhodnocovat jeho návštěvnost a případně Vám usnadnili návrat k nám pomocí přesně cílené reklamy. Podle zákona některé typy cookies můžeme ukládat jen s Vaším souhlasem.