STŘEŠNÍ FÓLIE

Mezi střešní fólie řadíme parozábrany a pojistné hydroizolace. Základní rozdíl mezi nimi je v jejich použití. Zatímco pojistná hydroizolace se používá pod krytinu, takže ji pokládáme zvenku, parozábrana se používá v interiéru, pod podhledy, nebo pod vnější tepelnou izolaci. Zjednodušeně se dá říci, že v zateplené střešní skladbě je tepelná izolace shora (zvenku) chráněná hydroizolační fólií a zdola (zevnitř) parotěsnou zábranou.

Od jejich použití se dá odvodit i jejich funkce. Hydroizolační fólie slouží vlastně jako pojistka pod krytinou – pokud by například došlo k porušení celistvosti střechy (posunula se taška nebo hřebenáč, proděravěl se plech nebo se uvolnila vláknocementová šablona) má za úkol nepustit vodu dovnitř, ochránit tepelnou izolaci a vlastně i celou stavbu před zatékáním, dokud nedojde k opravě problému. Zároveň je schopná propustit případnou vlhkost z izolační vaty ven. Oproti tomu parotěsná fólie už dle svého názvu chrání izolaci před pronikáním par z místností. A to tak těsně, že jí neprojde ani voda ani pára - i obyčejná vzdušná vlhkost proniká podhledem až do izolace, kde se dokáže vysrážet a způsobit škody (vlhká vata ztrácí své izolační vlastnosti). Pokud však při její instalaci dodržíme zásady správné pokládky, především utěsnění spojů (přelepením speciální páskou), ochráníme nejen tepelnou izolaci nad ní, ale i své peněženky, protože vata bude správně fungovat, takže teplo nám neuteče. A existují dokonce i parotěsné fólie s reflexní vrstvou, která má schopnost odrážet teplo zpět do místnosti, čímž je její prospěšnost ještě zvýšená.
Tento web využívá cookies pro Vaši pohodlnější práci. Primárně za účelem zkvalitnění obsahu a vyhodnocením nejnavštěvovanějších článků.
Měření webu nám dává zpětnou vazbu o vaší spokojenosti s naším obsahem.

Kliknutím na "souhlasím" uzavřete tuto lištu.