STŘEŠNÍ FÓLIE

Mezi střešní fólie řadíme parozábrany a pojistné hydroizolace. Základní rozdíl mezi nimi je v jejich použití. Zatímco pojistná hydroizolace se používá pod krytinu, takže ji pokládáme zvenku, parozábrana se používá v interiéru, pod podhledy, nebo pod vnější tepelnou izolaci. Zjednodušeně se dá říci, že v zateplené střešní skladbě je tepelná izolace shora (zvenku) chráněná hydroizolační fólií a zdola (zevnitř) parotěsnou zábranou.

Od jejich použití se dá odvodit i jejich funkce. Hydroizolační fólie slouží vlastně jako pojistka pod krytinou – pokud by například došlo k porušení celistvosti střechy (posunula se taška nebo hřebenáč, proděravěl se plech nebo se uvolnila vláknocementová šablona) má za úkol nepustit vodu dovnitř, ochránit tepelnou izolaci a vlastně i celou stavbu před zatékáním, dokud nedojde k opravě problému. Zároveň je schopná propustit případnou vlhkost z izolační vaty ven. Oproti tomu parotěsná fólie už dle svého názvu chrání izolaci před pronikáním par z místností. A to tak těsně, že jí neprojde ani voda ani pára - i obyčejná vzdušná vlhkost proniká podhledem až do izolace, kde se dokáže vysrážet a způsobit škody (vlhká vata ztrácí své izolační vlastnosti). Pokud však při její instalaci dodržíme zásady správné pokládky, především utěsnění spojů (přelepením speciální páskou), ochráníme nejen tepelnou izolaci nad ní, ale i své peněženky, protože vata bude správně fungovat, takže teplo nám neuteče. A existují dokonce i parotěsné fólie s reflexní vrstvou, která má schopnost odrážet teplo zpět do místnosti, čímž je její prospěšnost ještě zvýšená.
Tato webová stránka používá cookies
Abychom Vám dopřáli co nejlepší používání našeho webu, ukládáme do Vašeho prohlížeče malé soubory - cookies. Ty slouží k tomu, aby se Vám s webem dobře pracovalo, abychom mohli vyhodnocovat jeho návštěvnost a případně Vám usnadnili návrat k nám pomocí přesně cílené reklamy. Podle zákona některé typy cookies můžeme ukládat jen s Vaším souhlasem.