Jaké jsou prvky plochých střech?

Když se řekne funkční plochá střecha, nejedná se jen o souvrství hydroizolací a tepelné izolace. Ke správné funkčnosti ploché střechy jsou prakticky nezbytné i další doplňky.
 
Vtoky
Jsou často nezbytnou součástí ploché střechy, která umožňuje efektivní odtok vody z povrchu střechy do odpadního potrubí a svedou tak vodu mimo objekt. Dle potřeby existují vtoky svislé, vodorovné a vyhřívané.
 
Vpusti
Jsou stejně jako vtoky prakticky nezbytným prvkem umožňující odtok vody. Na rozdíl od vtoku má vpusť zápachovou uzávěrku, a využívá se tedy především u teras a plochých střech, na které navazuje ještě vyšší část objektu s okny, kde je potřeba zabránit šíření zápachu z odpadního potrubí. 
 
U obou předchozích doplňků platí, že jsou nezbytné.Výjimkou jsou střechy odvodněné do okapových žlabů. 
 
Sanační vpusti nebo vtoky svojí konstrukcí umožňují snadné napojení na stávající střešní vtok i při rekonstrukci ploché střechy. (odkaz na e-shop)
 
Nástavec střešní vpusti/vtoku
Je prvek pro překonání výšky tepelné izolace nad vtokem. Vtok se totiž u zateplených plochých střech pokládá do úrovně parozábrany a nástavec střešního vtoku překonává výšku mezi parozábranu a hydroizolací.
 
 
Ochranný koš střešního vtoku/vpusti
Používá se u střech s přitěžující vrstvou kačírku. Pokud není použit ochranný koš, tak u těchto střešních skladeb dochází ke vpadávání oblázků stabilizační vrstvy do vtoku a může tak dojít ke zneprůchodnění kanalizačního potrubí.
 
 
Chrlič a pojistný přepad
Jedná se o další způsob odvodnění ploché střechy. V případech, kdy nelze odvodnit plochou střechu svislým vtokem se používá chrlič, který odvede vodu skrze atiku a umožňuje napojení do kotlíku nebo do svodu a její svedení mimo objekt. Pokud se využívá jako pojistný přepad, ve většině případů je pouze vyveden mimo atiku a při situaci, kdy voda neodtéká ze střechy ale hromadí se na ní, dochází k přetečení mimo objekt právě tímto pojistným přepadem. Tato situace pak navíc signalizuje nutnost zprůchodnění odpadního potrubí.
 
Prostup pro odvětrání kanalizace
Je nezbytný, pokud potřebujeme vyvést odvětrávání kanalizace nad střechu. Tvarovka se napojí na potrubí kanalizace a vyvede se nad střešní konstrukci. V případech, kdy je použito zateplení a parozábrana se na kanalizační potrubí připojí nejprve základová deska umožňující vzduchotěsný prostup parotěsnou zábranou a až  na ni se osadí tvarovka pro odvětrání kanalizace. Vznikne tak spolehlivé napojení prostupu jak na parozábranu, tak na hydroizolaci.
 
 
Prostup pro kabely
Jde o spolehlivé řešení pro vyvedení kabelů, hadic a jiných nosičů médií na střechu. Používá se především pro fotovoltaické a solární kolektory, anténní vedení. Stejně jako u prostupu pro odvětrání kanalizace se v případě zateplení střešní konstrukce nejdříve použije základová deska pro prostup parozábranou a až poté se osadí tvarovka prostupu pro kabely. Opět tak vzniká spolehlivé napojení na parozábranu i hydroizolaci.
 
 
Komínky (Aerátory)
Slouží k odvedení vlhkosti u jednoplášťových plochých střech, kde došlo například v době montáže k zatečení drážek do tepelné izolace. Tento prvek slouží k expanzi vlhkosti mimo skladbu. Používají se také u rekonstrukcí, kdy se ve střeše nachází voda, kterou potřebujeme odvést mimo skladbu konstrukce. Pokud by měly být použity k odvětrání
dvouplášťových plochých střech, jejich množství by bylo tak velké, že by jejich použití bylo naprosto neekonomické a počet prostupů by znamenal ohrožení celistvosti hydroizolace. Pro příklad, u střechy dlouhé 10 m by muselo být použito na 1 m délky cca 8 komínků průměru 125 mm pro odvod vzduchu z větrané mezery.   
 
Těsnící manžety
Jsou to uzavřené nebo otevřené tvarovky kruhového popřípadě čtyřhranného tvaru. Tvarovky jsou vyrobeny z homogenní mPVC fólie. Tyto těsnící manžety jsou určeny k opracování prostupů při použití hydroizolace
z měkčeného PVC.  Pokud potřebujeme tvarovky na prostup hydroizolační vrstvou tvořenou z asfaltových pásů je novinkou v sortimentu těsnících manžet tvarovka na bázi měkčeného PVC, které je snášenlivá s bitumenem a dokonale tak plní těsnící funkci i u střech tohoto typu. K utěsnění tvarovky, a tím zabránění průniku vody se používá celonerezový stahovací pásek se zámkem.
 
 
Kačírková lišta
Umísťuje se u okapu plochých střech, na kterých je použita přitěžující vrstva. Kačírková lišta zabraňuje sesuvu štěrku do žlabu. Pro plynulý odtok vody do žlabu jsou v liště  otvory. Uchycení lišty k podkladu se provádí buď páskem příslušné hydroizolace, který se provleče předem určeným otvorem v liště, nebo použitím lišty s již navařenými přířezy PVC fólie. Další využití lišta nachází jako ukončovací profil dlažby na střeše popřípadě terase. 
 
 
Sněhové zachytávače pro střechy z PVC-P
Plechová tvarovka pro zachytávání sněhové vrstvy a k zamezení jejímu sjíždění ze střešní konstrukce. Zachytávač sněhu se používá pro střechy z PVC hydroizolační vrstvou. Dodává se i variantě s integrovanou manžetou pro napojení hydroizolace. 
 
V článku byly popsány nejčastěji se vyskytující doplňky plochých střech.V sortimentu společnosti Coleman S.I. a.s. je spousta dalších doplňků, i pro atypičtější aplikace jako jsou protiskluzové desky pro bezpečné procházení po střeše z PVC, ventilační turbíny pro odvětrání střešních plášťů apod.
 
Sortiment systémových doplňků pro ploché střechy dodávaných společností Coleman S.I. a.s. je velmi široký. Sami při provádění plochých střech, nebo když Vám bude střechu realizovat firma, zjistíte, že použití systémových doplňků je bezpečnější a rychlejší než vymýšlení vlastního řešení, které je ve většině případů méně funkční a ve výsledku náročnější jak z finančního, tak  z časového hlediska.
 
Pokud potřebujete pomoct se správnou volbou systémových doplňků neváhejte kontaktovat naše
PORADENSKÉ STUDIO
nebo se obraťte na specialistu
 
produktový manažer pro ploché střechy
Ing. Lukáš Kostka

Tel.:725 675 653
E-mail: poradenstvi@coleman.cz
Tato webová stránka používá cookies
Abychom Vám dopřáli co nejlepší používání našeho webu, ukládáme do Vašeho prohlížeče malé soubory - cookies. Ty slouží k tomu, aby se Vám s webem dobře pracovalo, abychom mohli vyhodnocovat jeho návštěvnost a případně Vám usnadnili návrat k nám pomocí přesně cílené reklamy. Podle zákona některé typy cookies můžeme ukládat jen s Vaším souhlasem.