JUTA

jUTA-LOGO.pngFólie je určena pro vytvoření parotěsné vrstvy na vnitřní straně tepelných izolací. Parotěsná vrstva výrazně přispívá k dlouhodobé a správné funkci tepelných izolací.


Jutafol-N.jpgJUTAFOL N je vícevrstvá polyolefinová parozábrana zpevněná perlinkovou mřížkou. Vyrábí se v čiré barvě. JUTAFOL N zabraňuje pronikání vodních par z vnitřního prostoru objektu do tepelných izolací, lze jej použít v šikmých i plochých střechách nebo ve svislých konstrukcích stěn. JUTAFOL N se používá v kombinaci s podstřešní difúzní fólií z vnější strany tepelné izolace. Přes difúzní podstřešní fólii může tak být odvedeno více vodních par, než kolik jich může skrz parozábranu do tepelné izolace proniknout, zamezí se tak tvorbě spontánní kondenzace uvnitř tepelné izolace a její funkčnost zůstane plně zachována. Spojování a těsnění se provádí kompletačními prvky JUTA a.s.

PŘEJÍT NA KATEGORII DO E-SHOPU
 


JUTAFOL N STANDARD 110
Středně parotěsně účinná parozábrana (Sd 40 m), určená pro větrané dvouplášťové či difúzně otevřené skladby zateplených plášťů budovy. Zejména pro konstrukce vystavené běžné teplotě a vlhkosti interiéru (klimat „obytného prostoru“). Spojování a těsnění se provádí kompletačními prvky JUTA a.s.
PŘEJÍT DO E-SHOPU
 

JUTAFOL N STANDARD 140
Středně parotěsně účinná parozábrana (Sd 50 m), určená pro větrané dvouplášťové střechy či difúzně otevřené skladby zateplených plášťů budovy. Zejména pro konstrukce vystavené běžné teplotě a vlhkosti interiéru (klimat „obytného prostoru“). Díky své mechanické odolnosti vhodná i pro realizaci zateplování starých stropů, tj. skladby zateplované z horní strany původní konstrukce (bez demontáže původních vrstev). Spojování a těsnění se provádí kompletačními prvky JUTA a.s.
PŘEJÍT DO E-SHOPU
 

JUTAFOL N SPECIAL 110
Středně parotěsně účinná parozábrana (Sd 40 m), určená pro větrané dvouplášťové či difúzně otevřené skladby zateplených plášťů budovy. Zejména pro konstrukce vystavené běžné teplotě a vlhkosti interiéru (klimat „obytného prostoru“). Fólie díky obsahu retardantu hoření má sníženou hořlavost. Spojování a těsnění se provádí kompletačními prvky JUTA a.s.
PŘEJÍT DO E-SHOPU
 

JUTAFOL N SPECIAL 140
Středně parotěsně účinná parozábrana (Sd 50 m), určená pro větrané dvouplášťové střechy či difúzně otevřené skladby zateplených plášťů budovy. Zejména pro konstrukce vystavené běžné teplotě a vlhkosti interiéru (klimat „obytného prostoru“). Díky své mechanické odolnosti vhodná i pro realizaci zateplování starých stropů, tj. skladby zateplované z horní strany původní konstrukce (bez demontáže původních vrstev). Fólie díky obsahu retardantu hoření má sníženou hořlavost. Spojování a těsnění se provádí kompletačními prvky JUTA.
PŘEJÍT DO E-SHOPU
 
Tento web využívá cookies pro Vaši pohodlnější práci. Primárně za účelem zkvalitnění obsahu a vyhodnocením nejnavštěvovanějších článků.
Měření webu nám dává zpětnou vazbu o vaší spokojenosti s naším obsahem.

Kliknutím na "souhlasím" uzavřete tuto lištu.