Kamenná vlna

Stavební a technické izolace z minerální vlny výborně plní tepelně izolační, protipožární a akustickou funkci při zateplování budov. Její izolační vlastnosti, dané izolační schopností vzduchových komůrek uzavřených mezi vlákny kamenné vlny, významně snižují tepelné ztráty budovy. To je navíc podpořeno schopností vlny při správném použití těsně přilnout k zateplované konstrukci, čímž se eliminuje vznik tepelných mostů. Kamenná vlna je nehořlavá, odolává vysokým teplotám – jejím použitím tedy dojde ke zvýšení požární odolnosti budovy. Významné jsou také její akustické vlastnosti, protože dokáže tlumit zvuky a tím přispět k vytvoření příjemně tichého prostředí.
 
Výroba kamenné vlny
Kamenná vlna, často také nazývaná minerální vata nebo čedičová vlna se vyrábí zejména z vyvřelých hornin: čediče, vulkanického diabasu a dolomitu. Přidávají se k nim další příměsi k dosažení vlastností výsledného produktu a poté se tvarují do desek podle požadovaných rozměrů. Kamenná vlna se pozná od skelné tak, že bývá dodávaná pouze v deskách, zatímco skelná vata bývá dodávána většinou v rolích.
 
Vlastnosti kamenné vlny
Kamenná vlna mívá větší hustotu než skelná vata, podle oblasti použití se liší, ale zpravidla se její hustota pohybuje okolo 80 kg/m³ pro zabudování do konstrukcí a okolo 150 kg/m³ pro vnější fasádní desky. Čím je větší hustota izolační desky, tím více zabraňuje kumulaci tepla a následné zahřívání domu v letních měsících
 
Práce s kamennou vlnou
Při práci s kamennou vlnou je třeba zamezit možností vdechu drobných vláken, které mohou být zdraví škodlivá. Proto je třeba při manipulaci s kamennou vlnou a zejména při jejím řezání dbát opatrnosti a použít ochranné prostředky.
 
Využití kamenné vlny
Kamennou vlnu lze oproti skelné vatě aplikovat jako nosnou izolaci podlahy, tak jako kontaktní fasádní zateplovací systém.  
 
Výhody kamenné vlny
Kamenná vlna je nehořlavá, patří do třídy A1 v reakci na oheň. I když je zařazena ve stejné třídě jako skelná vata, její bod tání se pohybuje až na hranici 960 °C, zatímco skelná vata má bod tání na 450 °C. Mezi další výhody vlny patří menší sléhávání, které se vyplatí zejména v obvodových stěnách svislých konstrukcí dřevostaveb. Zapříčiní se tak vzniku tepelných mostů a následných úniků tepla. Výhodou kamenné vlny jsou i její akustické vlastnosti, díky kterým se snižuje přenos zvuku a vzniká tak příjemně tiché prostředí.
Tato webová stránka používá cookies
Abychom Vám dopřáli co nejlepší používání našeho webu, ukládáme do Vašeho prohlížeče malé soubory - cookies. Ty slouží k tomu, aby se Vám s webem dobře pracovalo, abychom mohli vyhodnocovat jeho návštěvnost a případně Vám usnadnili návrat k nám pomocí přesně cílené reklamy. Podle zákona některé typy cookies můžeme ukládat jen s Vaším souhlasem.