ROCKWOOL

ROCKWOOL-LOGO.jpgStavební a technické izolace z minerální vlny od firmy Rockwool výborně plní tepelně izolační, protipožární a akustickou funkci při zateplování budov. Její izolační vlastnosti, dané izolační schopností vzduchových komůrek uzavřených mezi vlákny kamenné vlny, významně snižují tepelné ztráty budovy. To je navíc podpořeno schopností vlny při správném použití těsně přilnout k zateplované konstrukci, čímž se eliminuje vznik tepelných mostů. Kamenná vlna je nehořlavá, odolává vysokým teplotám – jejím použitím tedy dojde ke zvýšení požární odolnosti budovy. Významné jsou také její akustické vlastnosti, protože dokáže tlumit zvuky a tím přispět k vytvoření příjemně tichého prostředí.

ROCMIN PLUS

ROCKMIN-PLUS.jpg


Rockmin Plus je lehká měkká deska z minerální plsti pojené organickou pryskyřicí, hydrofobizovaná. Tato deska je určena pro izolace v oblasti vnějších i vnitřních konstrukcí, stropů, příček, dělících stěn, podlah mezi trámy a dalších, bez mechanického zatížení tepelné výplně.
 


Technické údaje
 
Parametr Označení Hodnota
Reakce na oheň ČSN EN 13501-1 - A1
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD 0,037 W.m-1.K-1
Třída tolerance tloušťky - T2
Krátkodobá nasákavost WS ≤ 1 kg.m-2
Dlouhodobá nasákavost WL(P) ≤ 3 kg.m-2
Zatížení stavby vlastní tíhou dle ČSN EN 1991-1-1 max. 0,304 kN.m-3
Certifikát 1390-CPR-0363/13/P
1390-CPR-0364/13/P  
Systém řízení jakosti ISO 9001:2008 - certifikát č. FM 60531
Systém péče o životní prostředí ISO 14001:2004- certifikát č. EMS 570949
ISO 14001:2004 – certifikát č. CZ002280-1
Norma EN 13162, EN 13172
Kód značení výrobku MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1

 PŘEJÍT DO E-SHOPU


SUPERROCK

SUPERROCK.jpg
Poloměkká deska z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí, v celém objemu hydrofobizovaná. Tato deska je určená pro izolace vnějších konstrukcí provětrávaných fasád, jako výplň mezi vodorovné rošty, do provětrávaných šikmých střech, dělících příček. Tento výrobek splňuje nejpřísnější nároky na akustické vlastnosti. 

PŘEJÍT DO E-SHOPU

Technické údaje
 
Vlastnost Označení Hodnota Jednotka Norma
Třída reakce na oheň   A1   ČSN EN 13501-1
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD 0,035 W.m-1.K-1 ČSN EN 12667, 12939
Faktor difuzního odporu μ 1   DIN EN 12086
Zatížení stavby vlastní tíhou   max. 0,373 kN.m-3 ČSN P ENV 1991-2-1
Měrná tepelná kapacita cp 840 J.kg-1.K-1 ČSN 73 0540
Bod tání t  > 1000 °C DIN 4102-17
ES certifikát shody   1390-CPD-0363/13/P   Centrum stavebního inženýrství (CSI) a.s. Praha
Systém řízení jakosti   ISO 9001:2008 - certifikát č. FM 60531   British Standards Institution (BSI), Londýn
Systém péče o životní prostředí   ISO 14001:2004- certifikát č. EMS 570949
ISO 14001:2004 – certifikát č. CZ002280-1
  British Standards Institution (BSI), Londýn
Bureau Veritas Certification, s.r.o. Praha

 
Tato webová stránka používá cookies
Abychom Vám dopřáli co nejlepší používání našeho webu, ukládáme do Vašeho prohlížeče malé soubory - cookies. Ty slouží k tomu, aby se Vám s webem dobře pracovalo, abychom mohli vyhodnocovat jeho návštěvnost a případně Vám usnadnili návrat k nám pomocí přesně cílené reklamy. Podle zákona některé typy cookies můžeme ukládat jen s Vaším souhlasem.