Prvky šikmých střech

Stejně jako plochá střecha i šikmá střecha potřebuje ke správnému fungování nezbytné doplňky, které zaručují její funkčnost a přitom nenarušují estetický ráz střechy.
 
Odvětrání
Každou skladbu střešní konstrukce je potřeba odvětrávat. Větrání je důležité, aby se nehromadila vlhkost v konstrukci, nevznikaly plísně a také, aby nedocházelo k přehřívání vzduchu pod krytinou. Tuto funkci plní výrobky k tomu určené. Ty by měly být nedílnou součástí každé střechy a nemělo by se na ně zapomínat.,

vetraci-pas-okapni-hlinikovy.jpgVětrací mřížka
Umožňuje nasávání vzduchu pod krytinu a slouží jako ochranný prvek proti vniknutí hmyzu a drobných živočichů do střešní skladby. Používá se na okapové popřípadě pultové hraně u profilovaných krytin.


vetraci_pas.jpgVětrací pás okapní
Stejně jako větrací mřížka umožňuje přívod vzduchu pod krytinu a chrání tento prostor proti vniknutí hmyzů a drobných živočichů. Větrací pás se připevňuje k okapní lati a na čela kontralatí hřebíky. Na rozdíl od mřížky se používá u všech typů střešní krytiny.
 

Větrací vsuvkavetraci_vsuvka_strecha.jpg
Jde o opomíjený, ale důležitý prvek. Vsuvka slouží k propojení vzduchových vrstev tříplášťové střechy. Vsuvka se zasune na horní okraj spodního pásu fólie a na ni se položí spodní okraj horní fólie. Velmi vhodné je použití tohoto prvku u prostupů jako jsou střešní okna a komíny, u nástaveb, u krokví delších jak 10 m a všude tam, kde by mohla vzniknou překážka odvětrání spodní vzduchové vrstvy.
 

vetraci-pas_hrebene_a_narozi.jpgVětrací pás hřebene a nároží
Pás umožňuje odvod vzduchu z prostoru pod krytinou a svojí konstrukcí zabraňuje vniknutí hmyzu a drobných živočichů do střešní skladby. Větrací pás může být z netkané textilie s postranními, vyztuženými, samolepícími pásy nebo plastový s postranním kartáčem tzv. kartáč.
 
 

Ochrana střechy
 
Střešní konstrukci je potřeba chránit i z její vnější strany. Největším nepřítelem je sníh a led v zimním období. Střecha také může sloužit k vedení bleskosvodného potrubí a ochránit tak dům před zásahem blesku.
 
Protisněhový hákprotisnehovy_hak.jpg
Slouží k zadržení sněhu na ploše střechy, tak aby došlo k postupnému odtávání sněhové vrstvy a nikoli sesuvu celé vrstvy naráz a tím poničení prvků vystupujících nad střešní konstrukci. Důležité je vhodné rozmístění po střešní rovině a u prostupů. Počet a rozmístění závisí na sklonu střešní roviny a sněhové oblasti.
 
Mříž sněholamu
mriz_sneholamu.jpg
Jde o další prvek zabraňující sesuvu sněhu ze střešní roviny. Mříž je lineární prvek, kterým můžeme nahradit řadu háků u okapu a u prostupů. Tento prvek protisněhové ochrany je nutné použít spolu s protisněhovými háky. Mříž se na střechu upevňuje pomocí držáku, který je uchycen buď na kovovou tašku nebo za přídavnou lať.
 

trubkovy-sneholam.pngTrubkový sněholam
Jedná se o adekvátní náhradu mřížového sněholamu. Trubkový sněholam se skládá z držáku, který se osazuje na kovovou tašku a z trubek. Sněholam může být jednotrubkový, dvojtrubkový nebo třítrubkový. Výhodou je, že do držáku lze umístit i běžné trubky včetně silnostěnných. Stejně jako mřížový sněholam, i trubkový musí být doplněn o protisněhové háky v ploše střechy.
 

drzak_kulatiny_sikma_strecha.jpgDržák kulatiny
Poslední z řady liniových protisněhových zábran. Držák kulatiny se také osazuje na kovovou tašku. Využití najde u střech, které chceme začlenit do okolní přírody a také u dřevostaveb. Držák kulatiny je vhodné doplnit o protisněhové háky.

 
hromosvodova_taska.jpgHromosvodová taškahromosvodový hřebenáč
Jde o prvky ochrany před následky úderu blesku. Taška i hřebenáč slouží k upevnění vodiče hromosvodu bez potřebných úprav tašek. Taška i hřebenáč slouží jako nosiče bleskosvodného potrubí, zbytek soustavy musí nainstalovat elektrikář.


tesnici-pas.jpgTěsnící pás
Zabraňuje průniku hmyzu, drobných živočichů a hnaného deště pod krytinu v místě úžlabí a lemování.
 
  
Mezi prvky ochrany střechy patří také výrobky umožňující provětrání střešní konstrukce (viz kapitola odvětrání)
 
Průchody střechou

Průchody střechou jsou nedílnou součástí téměř každé střechy. Jejich sortiment je velký a umožňuje bezpečně vyvést nad střechu jak potrubí, tak anténní tyč nebo kabely.
 
Průchozí taška pro kabelypruchozi-taska-pro-kabely.jpg
Tato taška slouží k estetickému a funkčnímu vedení kabelů od nadstřešních zařízení střešním pláštěm.
 

 
Prostup pro odvětrání kanalizace a pro sanitární odvětráníprostup_pro_kanalizaci.jpg
Prostup pro odvětrání se většinou skládá z napojovací trubky, průchozí tašky (shodná s typem krytiny), nástavce a krytu nástavce. Někteří výrobci (například plechových krytin) tento prostup vyrábí jako jeden kus. Tyto prvky slouží k vyvedení kanalizačního a sanitárního potrubí nad střechu. V zimním období se může u prostupu tvořit led nebo hromadit sníh, proto se doporučuje nad prostup nainstalovat sněholam popřípadě sněhové háky.


komplet-pro-antenu-durovent.pngProstup pro anténu
Tento prvek umožňuje bezpečný a estetický prostup anténní tyče střešní krytinou. Jde pouze o krycí prvek nikoli stabilizační, proto musí být anténní tyč pevně ukotvena k nosné konstrukci střechy.
 
 

prostup_pro_komin.jpg
Prostup pro odvod spalin
Prvek pro prostup odkouření plynových kotlů střešní krytinou.
 
 
Zajištění a přichycení prvků šikmé střechy
 
Pevné a bezpečné uchycení prvků střešní krytiny především proti působení větru a klimatických jevů je velmi důležité u každé střechy, u těch s větším sklonem a ve větrných oblastech je to přímo nutnost.
 prichytka_tasky_pro.jpg
Příchytka tašky
Příchytka slouží k přichycení tašek a měla by být použita v případech, kdy je velký sklon  střešní roviny (od 60 º) a ve větrných oblastech.
 

Příchytka pro řezané taškyprichytka-pro-rezane-tasky.png
Tato příchytka slouží k jednoduchému a rychlému přichycení řezaných tašek bez nutnosti tašku navrtávat nebo přibíjet. Použití především u nároží, v úžlabí a na dalších místech, kde potřebujeme řezané tašky přichytit.
 

Držák hřebenové a nárožní latědrzak_late.jpg
Držák latě slouží k připevnění hřebenové popřípadě nárožní latě do nosné konstrukce střechy. Držák umožňuje lepší odvětrání mezistřešního prostoru než dvě latě nad sebou. Na konstrukci se upevňuje pomocí integrovaného hřebu nebo pomocí hřebíků.
 

Příchytka hřebenáčeprichytka_hrebenace_pro.jpg
Tato příchytka zaručuje bezpečné přichycení hřebenáče k hřebenové popřípadě nárožní lati. Příchytka se přichytík lati vruty popřípadě hřebíky. 


Utěsňovací vrututesnovaci_vrut.png
Slouží k přichycení koncového, valbového a křížového hřebenáče k lati.
 
Pohyb po střeše
 
Bezpečný pohyb po střeše je důležitý nejenom při její realizaci, ale i pro její případné opravy a pro umožnění jednoduššího přístupu ke komínu.
 
Stoupací plošina nebo nášlapstoupaci_plosina.jpg
Tento prvek slouží k bezpečnému pohybu osob po střeše. Používá se především k výstupu ke komínu. Plošina i nášlap se osazují do nosné tašky pomocí držáků, které umožňují osadit nášlapný prvek do vodorovné polohy.
 
Kotvící body pro šikmé střechy
Kotvící body slouží k ochraně proti pádu ze střešní konstrukce. Tyto body musí být dostatečně pevné a odolné. Při návrhu je důležité zohlednit typ skládané krytiny a skutečnost, zda budou využívány jen jako samostatné kotvící body nebo jako úchyty pro lanové systémy.
Ve článku byly popsány nejčastěji se vyskytující doplňky šikmých střech. Společnost Coleman S.I. a.s. nabízí velké  množství doplňků včetně atypičtějších řešení.
Použití systémových prvků přímo od výrobce krytiny Vám práci nejenom usnadní a urychlí, ale v celkovém důsledku Vás i méně finančně zatíží než vymýšlení nějakých „domáckých“ řešení.
 
Pokud potřebujete pomoct se správnou volbou systémových doplňků neváhejte kontaktovat naše

PORADENSKÉ STUDIO
Tato webová stránka používá cookies
Abychom Vám dopřáli co nejlepší používání našeho webu, ukládáme do Vašeho prohlížeče malé soubory - cookies. Ty slouží k tomu, aby se Vám s webem dobře pracovalo, abychom mohli vyhodnocovat jeho návštěvnost a případně Vám usnadnili návrat k nám pomocí přesně cílené reklamy. Podle zákona některé typy cookies můžeme ukládat jen s Vaším souhlasem.